دلار ارزان می شود؟

اجاره: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به سیل زدگان و فروش آن در بازار، موجب افزایش عرضه ارز خواهد شد و امکان دارد سبب کاهش قیمت ارز شود، اما بگفته رئیس کل بانک مرکزی، این بانک بیشتر از هرچیز بر حفظ ثبات در بازار ارز تاکید دارد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، سیل در ایام ابتدایی سال ۱۳۹۸ خسارات زیادی را به بخش های تولیدی، شهری و روستایی کشورمان وارد کرد و همین امر سبب شد تا دولت و بانک مرکزی قدم در امتداد جبران خسارت های واردشده به مردم برآیند.
در همین راستا بود که برنامه بانک مرکزی برای نمایش تسهیلات، بخشودگی جرایم و امهال تسهیلات به سیل زدگان اعلام و بگفته رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد که ۴، ۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از سود بانک ها به سیل زدگان نمایش شود.
عبدالناصر همتی همین طور گفته بود که برای پرداخت تسهیلات و کمک به سیل زدگان، بانک مرکزی نمی تواند به تنهایی اقدام نماید و حل این مشکلات نیازمند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؛ موضوعی که با انتقاد برخی رسانه ها و کارشناسان روبرو شد.
اما او بار دیگر بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید کرده و گفته است که نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، برای تأمین قسمتی از خسارت های سیل، اجتناب ناپذیر است.
بگفته همتی، فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی سبب افزایش عرضه ارز در بازار می شود، اما بانک مرکزی در این زمینه بر حفظ ثبات بازار تاکید دارد و منابع حاصل را صرف کنترل هدف مند نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا خواهدنمود.
رئیس کل بانک مرکزی قبل از این باز بر حفظ ثبات بازار ارز تاکید کرده و گفته بود که برای ایجاد ثبات در بازار برخی قیمت های غیرواقعی را پذیرفته است.
حالا باز که با فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی در بازار ارز، امکان کاهش قیمت در این بازار وجود دارد، همتی گفته که بانک مرکزی به دنبال ایجاد ثبات در بازار است و بدین سان بنظر می رسد که به رغم افزایش عرضه ارز در بازار آزاد، قیمت ارز با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی کاهش چندانی نداشته باشد.
افزایش عرضه ارز در بازار می تواند سبب کاهش قیمت ارز شود، اما از صحبت های رئیس کل بانک مرکزی چنین استنباط می شود که این بانک حتی با وجود افزایش عرضه جلوی کاهش قیمت ناگهانی را خواهد گرفت و بیشتر از آنکه به دنبال کاهش قیمت ارز باشد، به دنبال حفظ ثبات بازار است.
با این وجود باید دید در صورت نهایی شدن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و فروش این منابع در بازار، واکنش بازار ارز به این مساله چه خواهد بود و با عنایت به اشاره همتی به کنترل هدف مند نرخ ارز، امکان دارد به تدریج کاهش نرخ ارز را در بازار شاهد باشیم.