از سوی سازمان امور مالیاتی؛ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۹۸ ابلاغ گردید

اجاره: بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباب احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ابلاغ گردید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را ابلاغ نمود. بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباب «احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸»، طی نامه شماره ۲۰۰/۹۸/۶ در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۶ به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است. برای دریافت متن کامل به اینجا بازگشت کنید.