معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد؛ مالیات نقل وانتقال املاک در سال ۹۸، معادل ۶ درصد میانگین قیمت روز

به گزارش اجاره هیئت وزیران هفته گذشته مالیات نقل و انتقال املاک را معادل ۳۶ درصد ارزش معاملاتی منطقه یا ۶ درصد میانگین قیمت روز تعیین کرد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت وزیران در جلسه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ که به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، در مورد درصد ارزش معاملاتی املاک بعنوان مأخذ سایر عوارض به تصویب رسیده بود را به دستگاه های ذی ربط ابلاغ نمود.
بر این اساس مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مبحث تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۸، معادل سی و شش درصد (۳۶%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور شش درصد (۶%) میانگین قیمت روز تعیین شده است.
بخشی از متن ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم به این شرح است:
ماده ۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی مبحث این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمت های روز املاک برسد.