دستگاههای دولتی مکلف شدند واریز ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق به حساب کارکنان تا اختتام هفته

اجاره: رئیس سازمان برنامه و بودجه به دنبال تعلل بعضی از دستگاه ها در واریز ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق کارمندان دولت، در بخشنامه ای تکلیف کرد که این مبلغ تا اختتام هفته جاری به حساب کارمندان واریز شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، با عنایت به تأخیر بعضی از دستگاه ها در واریز ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق مربوط به فروردین ماه کارمندان دولت، محمدباقر نوبخت در بخشنامه ای دستگاه های دولتی را مکلف کرد که تا اختتام هفته جاری این مبلغ را به حساب کارکنان واریز نمایند.در این بخشنامه آمده است: با وجود همه محدودیت های مالی در ماه نخست سال، تمهیدات لازم برای پرداخت ۴۰۰ هزار تومان یاد شده در قانون بودجه به صورت علی الحساب بابت افزایش حقوق فروردین ماه به کارکنان دولت برای شاغلان و بازنشستگان تخصیص اعتبار و به خزانه داری کل کشور اعلام شده است.حسب اطلاع متأسفانه بعضی از دستگاه های مشمول نسبت به پرداخت افزایش تابحال اقدام نکردند. در این حالت ضمن اعلام غیر موجه و غیر مسئولانه بودن این تأخیر لازم است تمامی دستگاه های اجرایی تا اختتام هفته جاری نسبت به پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان علی الحساب به افراد ذینفع اقدام و در نخستین فرصت نسبت به صدور احکام کارگزینی اقدامات لازم را انجام دهند.