انبه چابهار را ترشی می اندازند

به گزارش اجاره مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چابهار اظهار داشت: کار برداشت انبه از سطح ۱۰۰ هکتار باغات کشاورزی شهرستان چابهار شروع شد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، نورالدین میر لاشاری با اشاره به اینکه شهرستان چابهار با داشتن شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب با برخورداری از اقلیمی مستعد و طبیعی، شرایط مناسبی را برای پرورش انواع میوه های گرمسیری، نیمه گرمسیری و تولید محصولات زراعی خارج از فصل دارا می باشد اضافه کرد: از مجموع سطح زیرکشت محصولات باغی ۲۷۰ هکتار به کشت انبه اختصاص دارد که از این سطح ۱۵۰ هکتار را نهال و ۱۰۰ هکتار را درختان بارور با تولید ۹۰۰ تن محصول با تعداد ۴۰۰ نفر بهره بردار تشکیل می دهد.
وی اظهار داشت: سطح زیرکشت این محصول نسبت به سال زراعی گذشته با عنایت به توزیع تعداد پنج هزار اصله نهال پیوندی به صورت یارانه دار به کشاورزان، ۵۰ هکتار افزایش یافته است.
میر لاشاری اضافه کرد: از آنجایی که میوه درخت انبه جهت مصارف فرآوری ترشی مورد استفاده قرار می گیرد بدین منظور آنرا در این زمان سبز برداشت می نمایند که در کارگاه های سنتی خانگی شهرستان های متقاضی جنوب استان و به خارج از استان استان هرمزگان جهت ترشی سازی ارسال می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چابهار اظهار داشت: برداشت این محصول تا اواخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
میر لاشاری اذعان کرد: سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی شهرستان بالغ بر ۱۶۳۰۵ هکتار با تولید سالیانه ۲۰۰ هزار تن در سال می باشد که از این سطح ۳۰۰۵ هکتار را محصولات باغی با ۲۰۹ هزار تن تولید و ۱۳۳۰۰ هکتار را محصولات زراعی با تولید ۱۸۰ هزار تن تشکیل می دهد.