پشت پرده تکان دهنده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه؛ تخلفات بزرگ سازمان خصوصی سازی در واگذاری ها

اجاره: در برنامه ثریا شبکه یک سیما درباره ابهاماتی تکان دهنده از پشت صحنه واگذاری پالایشگاه بزرگ کرمانشاه به بخش خصوصی با حضور یک نماینده مجلس گفته شد.
دریافت ۱۸ MB

منبع: