از سوی سازمان امور مالیاتی؛ جزئیات مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ مشاغل خودرویی اعلام گردید

به گزارش اجاره مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل خودرویی در جهت اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مقطوع اعلام گردید.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با عرضه دستورالعملی میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ مشاغل خودرویی را اعلام نمود. در این دستورالعمل آمده: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی مطابق جدول مندرج در دستورالعمل با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می شود: ۱- استان های کشور با عنایت به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می شوند:
گروه (۱): شهر تهران.
گروه (۲): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران، سایر شهرهای استان تهران (غیر از شهر تهران). گروه (۳): استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان. گروه (۴): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی.
گروه (۵): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، و اردبیل.
۲- مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن مبحث جداول ۳ الی ۷ پیوست، با عنایت به تقسیم بندی فوق و بنا بر اهمیت محل فعالیت با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین می شود. ۳- در مورد مالکین تاکسی و وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، مالیات خودرو های بعدی هم به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) مندرج در دستورالعمل تعیین می شود. در مورد مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی یا وانت) باشند، مالیات خودرو های بعدی به صورت مقطوع به میزان ۲۵ درصد بیشتر محاسبه و وصول خواهد شد. همینطور در صورتیکه خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودرو های بعدی از سایر خودرو ها یا ادوات مبحث جداول این دستورالعمل باشند، با توجه به توضیحات مذکور، مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با افزایش ۲۵ درصد به صورت مقطوع خواهد بود. ۴- مودیانی که در سال ۱۳۹۷ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها بر مبنای مدت کارکرد قطعی می شود. ۵- صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل می شوند تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک مبحث آئین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ برای عملکرد سال ۱۳۹۷ نخواهند داشت. ۶- صاحبان مشاغل مبحث این دستورالعمل مکلف هستند نسبت به پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال ۱۳۹۷ حداکثر تا آخر خرداد ۱۳۹۸ اقدام نمایند. بدیهی است عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده باعث تعلق جریمه مبحث ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم به مالیات متعلقه است. ۷- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید و همینطور وانت بارهای کرایه آژانس ها و همینطور صرفاً سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی یا سایر مراجع ذیربط شامل دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول شماره یک دستورالعمل محاسبه و وصول شود. ۸- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان خودروهایی که در این سال به صورت قطعی به اشخاص غیر واگذار می شوند معادل ۱۵ درصد بیشتر از جدول مبحث این دستورالعمل بر حسب مدت فعالیت رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و هم مالیات صاحبان خودرو های مدل ۱۳۹۸ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل ۱۵ درصد بیشتر از مالیات مدل سال ۱۳۹۷ تعیین می شود. تبصره: فروشندگان خودرو های مزبور برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا تاریخ انتقال، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و انجام سایر تکالیف مقرر مربوط به خودروی مورد نظر نخواهند بود. ۹- در مورد سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول این دستورالعمل قید نشده است، صاحبان این وسایط می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. ۱۰- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی مبحث این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می شود، بنابراین اعمال مقررات مواد ۱۳۷، ۱۶۵، ۱۷۲ و سایر موارد مشابه در مورد اینگونه مودیان منتفی است.