رئیس کل گمرک: دسترسی به اطلاعات تجارت خارجی تسهیل می شود

به گزارش اجاره رئیس کل گمرک اظهار داشت: در جهت الکترونیکی کردن امور، داشبوردهایی برای اطلاعات تجارت خارجی ایجاد خواهیم کرد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهدی میراشرفی امروز در مراسم رونمایی از آمار تجارت خارجی کشور بر مبنای طبقه بندی های اقتصادی، با اشاره به اینکه هم اکنون دنیا گرفتار انفجار اطلاعات است، تصریح کرد: کسی در دنیای فعلی موفق تر خواهد بود که اطلاعات خام را به اطلاعات پردازش شده تبدیل کند.رئیس کل گمرک ایران اضافه کرد: سازمان جهانی گمرک با کمک سازمان ملل پیش از دهه ۵۰ میلادی مبادرت به تهیه آمار در بحث تجارت کردند تا اینکه سازمان جهانی گمرک گردآوری آمار تجارت را در چارچوب HS (نظام هماهنگ تولید و کدگذاری کالا) در دستور کار قرار داد.وی با اشاره به اینکه ما در سال ۷۳ عضو کنوانسیون HS شدیم، افزود: هم اکنون به قدری تنوع در تولید بوجود آمده که لیست طبقه بندی کالا از تولید عقب مانده است.میراشرفی با اشاره به تهیه به روز اطلاعات تجارت خارجی در گمرک ایران، اظهار داشت: باید یک داشبورد اطلاعاتی ایجاد شود تا نظارت و رصد کامل بر اطلاعات صورت گیرد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در جهت الکترونیکی کردن امور و داشبوردی کردن، طی هفته های گذشته اقداماتی انجام شد و هم اکنون اطلاعات تجارت را می توان از راه موبایل دریافت کرد.وی اضافه کرد: طی هفته های آتی هم سیستم پیام رسان را در گمرک ایجاد خواهیم کرد که بر HS و سایر اطلاعات سوار می شود و می توانیم با پیش شرط های «بهنگام بودن، به روز بودن و روایی» کلیه اطلاعات اقتصادی را به متولیان و مسئولان برسانیم.