نگاهی به هزینه های سفر ایرانیان

به گزارش اجاره بررسی ها نشان داده است در شرایطی که تعداد سفر ایرانیان در بهار سال ۱۳۹۷ افزایش یافته، اما با رسیدن آمارهای نهایی فصل جاری احیانا روند سفرها کاهشی خواهد شد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، برپایه جدیدترین بررسی هایی که اتاق بازرگانی تهران انجام داده، تعداد خانوارهایی که در بهار ۱۳۹۷ به سفر رفته اند در قیاس با مدت مشابه سال پیش از آن (۹۶) ۱.۱ درصد افزایش یافته است، عددی که به نظر می آید در بهار سال جاری با کاهش روبه رو خواهد شد.
آمارها نشان داده است که در بهار سال ۱۳۹۷ بیشتر از ۱۷ میلیون خانوار ایرانی حداقل یک مرتبه به سفر رفته اند و به صورت متوسط هزینه سفر هر یک از آنها ۷۷۵ هزار تومان بوده است.
بر این اساس متوسط هزینه سفر خانوارهای ایرانی در سال قبل ۶.۷ درصد افزایش یافته است.
به صورت کلی در بهار سال ۱۳۹۷، ۱۱۳ میلیون سفر ثبت شده که در قیاس با مدت مشابه سال پیش از آن افزایش ۹.۳ درصدی را نشان داده است. در این مدت حدود ۱۱۲ میلیون سفر مربوط به مقاصد داخلی و حدود ۶۶۵ هزار سفر هم مربوط به مقاصد خارجی شده است که این عددها حاکی از افزایش ۹.۴ درصد سفرهای داخلی و کاهش ۱۲.۷ درصدی سفرهای خارجی است.
با وجود آنکه تلاطم های اقتصادی ایران در طول یک سال قبل شدت یافته، اما بررسی ها نشان داده است که هزینه سفر در بهار سال قبل در قیاس با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ روند افزایشی خویش را ادامه داده است، اما با این وجود به نظر می آید آنچه که در طول ۱۲ ماه گذشته رخ داده تأثیر جدی خویش را در کاهش تعداد سفرها در بهار سال ۱۳۹۸ نشان خواهد داد.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران در این رابطه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر کاهش سفرهای خارجی خواهند بود و کاهش قدرت خرید مردم هم عاملی تأثیرگذار در کاهش سفرهای داخلی به حساب می آید.
این پیش بینی با عنایت به آمارهایی انجام شده که از سفرهای نوروزی سال جاری عرضه شده اند. بر این اساس در این مدت تعداد پروازهای داخلی و خارجی به ترتیب ۲۰ و ۵۰ درصد کاهش یافته اند.