گزارش اجاره به نقل از مهر؛ جزئیات نرخ خوراکی ها در فروردین، رشد بالای ۱۰۰ درصد ۹ قلم کالا

به گزارش اجاره بررسی جزئیات تغییرات نرخ ۲۴ قلم خوراکی در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته نشان داده است که نرخ ۹ قلم کالا بالای ۱۰۰ درصد و نرخ ۷ قلم کالا بالای ۵۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بررسی قیمت اقلام خوراکی در فروردین ماه سال جاری به استناد گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد، هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک در فروردین ماه امسال، به قیمت ۱۷ هزار و ۳۹۲ تومان به فروش رفته است که نسبت به رقم ۱۳ هزار و ۵۶۸ تومان فروردین ماه سال گذشته، ۲۸.۲ درصد افزایش و نسبت به نرخ ۱۶ هزار و ۵۸۳ تومان اسفند ماه سال قبل نیز، رشد ۴.۹ درصدی یافته است.همچنین هر کیلوگرم برنج خارجی درجه یک در فروردین ماه امسال، ۸ هزار و ۸۷۱ تومان بوده است؛ در حالیکه نرخ این محصول در فروردین ماه سال گذشته، ۷ هزار و ۴۲۰ تومان به ثبت رسیده و ازاین رو، شاهد افزایش ۱۹.۶ درصدی قیمت برنج خارجی طی یک سال بوده ایم. البته نرخ این محصول در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه سال گذشته، تنها ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی هم در فروردین ماه امسال، با نرخ ۱۰۱ هزار و ۴۳۴ تومان به فروش رسیده است که نسبت به ۴۲ هزار و ۲۳۹ تومان در فروردین ماه سال ۹۷، رشد ۱۴۰.۱ درصدی را تجربه کرده است. نرخ این محصول نسبت به اسفند ماه سال قبل که ۹۵ هزار و ۵۷۳ تومان بود، افزایش ۶.۱ درصدی داشته است.هر کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله که در اسفند ماه سال پیش، ۸۶ هزار و ۸۲۴ تومان بود، در فروردین ماه امسال به ۹۴ هزار و ۱۳۲ تومان رسیده که رشد ۸.۴ درصدی یافته است؛ همینطور این نرخ نسبت به فروردین ماه سال قبل که ۳۹ هزار و ۵۲۷ تومان بوده، افزایش ۱۳۸.۱ درصدی داشته است.همچنین هر کیلوگرم مرغ ماشینی که در اسفند ماه سال قبل ۱۴ هزار و ۸۹۰ تومان بود با کاهش ۲.۷ درصدی در فروردین ماه امسال، به ۱۴ هزار و ۴۷۱ تومان رسید؛ این در شرایطی است که نرخ این محصول در فروردین ماه سال گذشته نیز، ۸ هزار و ۲۴۲ تومان بود که نشانگر رشد ۷۵.۶ درصدی است.هر کیلوگرم تخم مرغ ماشینی هم در فروردین ماه ۹ هزار و ۱۵۵ تومان بود که افزایش ۱۱.۷ درصدی نسبت به فروردین ماه سال گذشته که ۸ هزار و ۱۹۷ تومان بود را تجربه کرده است. نرخ این محصول نسبت به اسفند ماه که ۹ هزار و ۵۴۱ تومان بود، ۴.۱ درصد کاهش یافته است.
بر این اساس؛ هر یک لیتر شیر پاستوریزه هم که در اسفند ماه سال گذشته ۴ هزار و ۶۹۴ تومان بود در فروردین ماه امسال رشد ۰.۹ درصدی یافت و به ۴ هزار و ۷۳۷ تومان رسید. نرخ این محصول در فروردین ماه سال گذشته ۲ هزار و ۸۲۷ تومان بود که نشان از افزایش ۶۷.۶ درصدی هر لیتر شیر در فروردین ماه سال جاری دارد.همچنین هر کیلوگرم ماست پاستوریزه در فروردین ماه، با قیمت ۶ هزار و ۵۰ تومان به فروش رسیده است که نشان از کاهش ۰.۱ درصدی نسبت به اسفند ماه (۶ هزار و ۵۶ تومان) و افزایش ۵۴.۲ درصدی نسبت به فروردین ماه سال گذشته که ۳ هزار و ۹۲۳ تومان بوده، را نشان داده است.نرخ پنیر ایرانی پاستوریزه (۵۰۰ گرم) هم در فروردین ماه ۸ هزار و ۹۲۰ تومان بود که کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به اسفند ماه سال گذشته (۸ هزار و ۹۳۹ تومان) دارد. نرخ این محصول در فروردین ماه پارسال، ۵ هزار و ۹۶۳ تومان بود که مبین افزایش ۴۹.۶ درصد قیمت پنیر در فروردین امسال است.کره پاستوریزه (۱۰۰ گرم) ۴ هزار و ۵۷۲ تومان در فروردین ماه امسال فروخته شد که افزایش ۳۵.۲ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته که ۳ هزار و ۳۸۳ تومان داشته و البته نسبت به اسفند ماه سال گذشته (۴ هزار و ۵۶۴ تومان) افزایش ۰.۲ درصدی یافته است.هر ۹۰۰ گرم روغن مایع هم در فروردین ماه امسال ۷ هزار و ۸۹۲ تومان بود که افزایش ۰.۹ درصدی نسبت به اسفند ماه سال گذشته یافته است. نرخ این محصول در فروردین سال گذشته ۵ هزار و ۳۹۹ تومان بود که مبین افزایش ۴۶.۲ درصدی این محصول در فروردین امسال است.
هر کیلوگرم موز در فروردین ماه امسال با افزایش ۹۹.۶ درصدی نسبت به فروردین ماه سال گذشته که ۶ هزار و ۶۱۰ تومان بود، به قیمت ۱۳ هزار و ۱۹۳ تومان رسیده است. نرخ این محصول در اسفند ماه ۱۲ هزار و ۵۶۳ تومان بود.سیب درختی زرد، پرتقال و خیار هم در فروردین ماه به ترتیب با قیمت ۱۰ هزار و ۳۱۳ تومان، ۷ هزار و ۹۹۴ تومان و ۶ هزار و ۷۹۷ تومان به فروش رفته است که نسبت به فروردین ماه سال گذشته به ترتیب ۱۶۶.۴ درصد، ۱۲۰.۸ درصد و ۱۴۰.۹ درصد رشد داشته است. نرخ سیب درختی نسبت به اسفند ماه پارسال، ۱۳.۳ درصد، نرخ پرتقال ۲۵.۵ درصد و نرخ خیار ۱۴.۶ درصد افزایش داشته است.در فروردین ماه نرخ گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز به ترتیب ۵ هزار و ۴۲۴ تومان، ۵ هزار و ۶۶۹ تومان و ۱۱ هزار و ۸۷ تومان بود که افزایش ۱۴۹.۷ درصدی، ۲۰۷.۸ درصدی و ۴۵۹.۵ درصدی نسبت به فروردین ماه سال گذشته دارد؛ ضمن اینکه نرخ گوجه فرنگی نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰.۴ درصد، نرخ سیب زمینی ۵۹.۱ درصد و ۱۴۳.۳ درصد افزایش داشته است.
لوبیا چیتی، عدس، قند و شکر هم به ترتیب با افزایش ۲۴.۶ درصد، ۱۴.۹ درصد، ۷۷.۲ درصد و ۸۸.۵ درصد با نرخ ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان، ۹ هزار و ۲۴۲ تومان، ۷ هزار و ۷۴ تومان و ۶ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رسیده است.رب گوجه فرنگی و چای خارجی بسته ای به ترتیب با افزایش ۲۳۴.۷ درصد و ۵۰.۲ درصد با قیمت ۱۹ هزار و ۴۷۳ تومان و ۳۲ هزار و ۹۷۱ تومان فروخته شده است.
جزئیات اعداد و ارقام مربوط به تغییرات قیمتی ۲۴ قلم کالای ذکر شده به شرح جدول زیر است.