رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرد: ثبت شجره نامه اردک بومی برای اولین بار در کشور

اجاره: رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، دستیابی به مرحله ثبت شجرنامه اردک بومی گیلان را پس از گذشت چندین سال از برنامه های مرکز پشتیبانی و اصلاح نژاد اردک بومی شهرستان فومن عنوان نمود و اظهار داشت: با تلاش و همت پرسنل مرکز سپس یکسال شجره نامه اردک بومی در اردیبهشت ماه سال جاری به ثبت رسید.
به گزارش ایسن، علی در جانی در بازدید از مرکز پشتیبانی و اصلاح نژاد اردک بومی که در فومن واقع شده است، اظهار داشت: حفظ و ذخیره ارزش ژنتیکی اردک بومی، افزایش ظرفیت تولید تخم اردک های بومی نسبت به اردک هایی که در خانه کشاورزان موجود است از اهم برنامه های این مرکز هستند.
وی با اشاره به اینکه اردک های خانگی کشاورزان استان سالانه بین ۴۰ الی ۵۰ عدد تخم می گذارند، اضافه کرد: اردک های اصلاح شده مرکز سالانه بین ۱۰۰ الی ۱۵۰ عدد تخم گذاری می کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت: با تلاش و همت پرسنل مرکز از اردیبهشت ماه سال گذشته، سپس یکسال شجره نامه اردک بومی در اردیبهشت ماه سال جاری به ثبت رسید.
وی با اشاره به اینکه این پروژه برای اولین بار در کشور به مرحله ثبت نهایی رسیده است، اشاره کرد: ثبت شجره نامه اردک بومی سبب افتخار برای ایران و استان گیلان است که با انتخاب یک اسم تجاری برای اردک بومی می توان این اردک را بعنوان یک نژاد تخم گذار در سطوح بین المللی و جهانی به دنیا معرفی نمود.
وی افزود: همین طور با تغییر برنامه تغذیه ای اردک ها در سنین رشد می توان این اردک را بعنوان یک نژاد گوشتی هم معرفی نمود.
درجانی اشاره کرد: ظرفیت سالن اصلاح نژادی اردک بومی گیلان به تعداد هزار قطعه اردک بالغ تخم گذار به همراه ظرفیت نگهداری ۵۰۰۰ اردک گله تکثیری بعنوان گله پشتیبان است.
وی اظهار داشت: انتهای پروژه ثبت شجرنامه اردک بومی، برنامه توزیع جوجه اردک های تولیدی مرکز در میان کشاورزان استان است که درآمدزایی بیشتر کشاورزان استان را به دنبال دارد.
درجانی اظهار داشت: مرکز اصلاح نژاد اردک بومی شهرستان فومن در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار قرار دارد که نزدیک به ۱۱ هکتار استخر جهت پرورش ماهی و اردک به صورت توأم است.

منبع: