بانک مرکزی اعلام کرد: شش نکته مهم درباره لیست دریافت کنندگان ارز

به گزارش اجاره انتشار لیست دریافت کنندگان ارز، باعث ایجاد سوالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده است و ازاین رو بانک مرکزی توضیحاتی را به منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارائه نمود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، روابط عمومی بانک مرکزی، توضیحاتی را درباره انتشار لیست دریافت گنندگان ارز اعلام نموده که به شرح زیر است:

۱- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در جهت ایجاد شفافیت بعنوان یک اصل اساسی در مبارزه و جلوگیری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

۲- فرایند قانونی واردات کالا به کشور به این طریق است که: واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتاً با ارزیابی اهلیت وارد کننده از تمام جوانب و هم لزوم و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کالای وارداتی مجوزهای لازم را دریافت می کند. در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه نموده، وثایق و اعتبارسنجی لازم توسط بانک صورت می گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای دریافت تخصیص ارز و تأمین ارز رجوع می کند. ازاین رو در این فرایند بانک مرکزی، تنها تخصیص و تأمین ارز را بر عهده دارد.

۳- با عنایت به سیاست های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالاها و خدمات، امتیازی است که صرفاً به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا می شود و تمام افراد و شرکت هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می کنند، بر مبنای مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک ها، متعهد می شوند که به میزان ارز دریافتی، مبادرت به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند. ازاین رو، دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا می شود و واردکنندگان مکلف به رعایت دقیق تکلیف مزبور هستند. ازاین رو انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی گردد و دولت هم بر همین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم لیست مورد اشاره نموده است.

۴- لیست های انتشار یافته از جانب بانک مرکزی، صرفاً مبین مشخصات کسانی هستند که مبادرت به دریافت ارز برای موارد واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهی های ارزی کرده اند و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام نموده اند یا خیر، در این لیست ها قابل مشاهده نیست. بنابراین صرف وجود نام شخص یا شرکتی در لیست انتشار یافته از جانب این بانک مبین انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست.

۵- ذکر این نکته ضروری می باشد که فروش ارز به واردکنندگان، بعد از دریافت تعهد ارزی از آنها توسط بانک ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی ها شامل شناسایی مشتری، دریافت وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام می گیرد و بانک ها مکلف هستند که در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی مبحث تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام نمایند.

۶- بانک مرکزی در جهت انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به صورت منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی صلاح قضائی، از تمام اهرم های قانونی موجود برای اجبار واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.