گزارش اجاره به نقل از مهر وعده اشتغال میلیونی محقق نشد، تکرار سناریوی یک میلیون شغل برای ۹۸

به گزارش اجاره با وجود وعده های مکرر دولت برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷، اما گزارشات رسمی از تحقق نصف این وعده و فاصله ۵۷۰ هزار شغل با تعهد بوجود آمده دارد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، اشتغال یک میلیونی، یکی از وعده های مهم دولت پارسال بود. وعده ای که برای نخستین بار رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری دیماه ۹۶ آنرا رسانه ای کرد.
در همان نشست نوبخت اظهار داشت: «برای سال آینده یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی پیشبینی شده که برای این میزان فرصت شغلی، سیاست های رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری تدارک دیده شده است.» (جزئیات خبر)
این وعده بارها از جانب رئیس سازمان برنامه و بودجه تکرار شد. ۲۹ فروردین ماه سال قبل یعنی حدود ۱۳ ماه پیش هم نوبخت در جلسه مشترک با اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، از ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در چارچوب اجرای ۱۲ برنامه در سال ۹۷ اطلاع داد.(جزئیات خبر)
نوبخت بار دیگر در اواخر تیرماه سال قبل به ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل با سرمایه گذاری ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تاکید نمود. نوبخت که در آن زمان سخنگوی دولت هم بود، با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ در جلسه هیأت دولت اظهار داشته بود: «در این آیین نامه مقرر شد برای ایجاد حدود ۱ میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی از راه اجرای ۱۴ برنامه، حدود ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شود.» (جزئیات خبر)
نوبخت سال قبل ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل با اعتبار ۶۵ هزار میلیارد تومانی از محل تبصره ۱۸ را وعده داده بود اما انگونه که نمایندگان دو دستگاه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هفته گذشته در جلسه کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال اعلام کردند، فقط ۲۰ درصد از منابع تبصره ۱۸ آن هم در اسفندماه سال ۹۷ تخصیص پیدا کرد و در نشست مذکور، نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی از عدم تخصیص منابع اشتغال از محل تبصره ۱۸ گلایه داشتند.
بیستم مردادماه ۹۷ هم نوبخت در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان میراث فرهنگی، وعده ایجاد یک میلیون شغل را تکرار کرد و اظهار داشت: «با توجه به اینکه سیاست ما بر مبنای اقتصاد مقاومتی بود که ایجاد اشتغال مولد همچون سیاست های مدنظر در این بخش است و با توجه به اینکه سال ۹۷ دومین سال اجرای برنامه ششم است و باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد نماییم، به همین جهت تبصره ۱۸ در قانون بودجه ۹۷ گنجانده شد. این تبصره یعنی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی.» (جزئیات خبر)
نوبخت پیش تر، در مصاحبه مطبوعاتی دیماه ۹۶ خود، از رسیدن نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد در انتها سال ۹۷ اطلاع داده و گفته بود: «در سال ۹۷ پیشبینی کردیم علاوه بر نیروی انباشت بیکار فعلی ۸۳۸ هزار نفر متقاضی جدید، جویای شغل خواهند بود. ازاین رو اگر بخواهیم برای کاهش نرخ بیکاری اقدام نماییم، باید بیشتر از این میزان اشتغالزایی شود که پیشبینی ما این است اگر بتوانیم ۹۸۰ هزار شغل در سال آینده ایجاد نماییم، نرخ بیکاری در انتها سال ۹۷ به ۱۱.۲ درصد کاهش پیدا کند.»
و اما اشتغال و نرخ بیکاری در سال ۹۷…
ایجاد یک میلیون اشتغال و رسیدن نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد در انتها سال قبل شاه بیت وعده های نوبخت برای سال ۹۷ بود. آمار رسمی اما حکایت از عدم تحقق وعده های مکرر رئیس سازمان برنامه و بودجه دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران پارسال برای ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر اشتغال بوجود آمده است؛ به عبارتی میزان فرصت شغلی بوجود آمده تا وعده اشتغال یک میلیون و ۳۳ هزار نفری رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۵۶۹ هزار نفر فاصله وجود دارد.
همچنین در حالی نوبخت از کاهش نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد در انتها سال ۹۷ اطلاع داده بود که به استناد گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال ۹۷ به میزان ۱۲ درصد اعلام شد؛ یعنی نرخ بیکاری ۰.۸ درصد بیشتر از پیشبینی و هدف گذاری نوبخت بود.

همچنین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد، پارسال ۹۵ هزار و ۵۵۵ نفر به جمعیت بیکاران اضافه شدند. البته مهمترین متغیر نیروی کار که نرخ مشارکت است، به ۴۰.۵ درصد افزایش یافته که حتی به رغم افزایش جمعیت بیکار، سیگنال مثبت برای بازار کار به حساب می آید. با عنایت به اینکه نرخ مشارکت مجموع جمعیت بیکار و شاغل کشور را شامل می شود، طبیعتاً با افزایش نرخ مشارکت به جمعیت بیکار هم اضافه خواهد شد.
تکرار اشتغال یک میلیونی برای سال ۹۸!
با وجود اینکه وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۷ محقق نشده است، اما هفته گذشته در کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال، در برنامه اشتغال سال ۹۸ باردیگر وعده ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی تکرار شد.
با توجه به اینکه مقرر است طی هفته های آتی نشست شورایعالی اشتغال با هدف نهایی شدن برنامه اشتغال سال ۹۸ به ریاست رئیس جمهور برگزار شود، در شورایعالی اشتغال باید سیاست و سناریوی دیگری در حوزه بازار کار از جانب وزارت کار منطبق با شرایط اقتصادی کشور عرضه شود.