گزارش اجاره به نقل از مهر؛ تصمیم جدید برای واردکنندگان، واردات بدون انتقال ارز همچنان ممنوع

اجاره: بانک مرکزی به منظور تسهیل در تامین ارز واردکنندگان، بخشنامه جدیدی را صادرکرده که در این بخشنامه با وجود تسهیل پروسه واردات، همچنان مخالفت با واردات بدون انتقال ارز مشهود است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ کرده که در مواردی که اسناد حمل دریافت و حواله وجه ارزی بعد از تأمین آن میسر نشده باشد، با واردکنندگان کمال همکاری را صورت دهد.
بر مبنای این بخشنامه، پذیرش، بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اطلاعیه تأمین ارز مشروط به انجام تسویه ریالی متقاضیان یا همان واردکنندگان با آن بانک خواهد بود و مسئولیت های مترتبه باید توسط متقاضی پذیرفته شود.
بر مبنای آنچه بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود اعلام نموده، ستاندن تعهدنامه کتبی از متقاضیان در خصوص عدم هرگونه ادعا یا لطمه درباب پرداخت وجه، خارج از چارچوب حواله مزبور و مطالبه مبلغ مربوطه با رعایت سایر مقررات، بلامانع است. همین طور بانک مرکزی به بانک ها اجازه و حق انتقال وجه به حساب غیر از حساب ذینفع یا فروشنده را نداده است. ضمن اینکه نمایش پروانه گمرکی باید حاکی از ترخیص قطعی کالا به لحاظ کمی و کیفی، مطابق با اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه باشد.
بر اساس آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده، در صورت رفع تعهد ارزی و نمایش پروانه گمرکی منطبق، آزادسازی وثایق ذیربط بلامانع است.
پس از این بخشنامه بانک مرکزی، برخی تعبیر متفاوتی از آن داشتند و تصور می کردند این بخشنامه به معنای موافقت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز است.
کارشناسان حوزه تجارت اعتقاد دارند که این بخشنامه بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای موافقت سیاستگذاری ارزی با واردات بدون انتقال ارز نیست بلکه تلاش بانک مرکزی این بوده تا شرایط را برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور فراهم آورد. چونکه خیلی از کالاها در گمرک وجود دارند که پس از ورود به گمرکات ثبت سفارش می شوند ولی هنوز ارز آنها تخصیص داده نشده است. بنا بر این بانک مرکزی با صدور این بخشنامه شرایطی را فراهم نموده که این کالاها بتوانند زودتر ترخیص شوند. بدین سبب نمی توان از آن تعبیر به واردات بدون انتقال ارز داشت.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، ظرف ماه های گذشته خیلی از دستگاه های تولیدی و واردکنندگان تقاضاهای مکرری از بانک مرکزی در خصوص واردات بدون انتقال ارز داشتند اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بر این باور است که واردات بدون انتقال ارز شرایط بازار ارز را به هم می ریزد و امکان دارد منجر به تأمین مالی برای قاچاق شود.
کارشناسان اعتقاد دارند که این روش می تواند کمکی هم به واحدهای تولیدی باشد که با اعتبار بنگاهی خود، به صورت نسیه مبادرت به خریداری کالا نمایند.

منبع: