تحقق اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف در اینوتکس ۲۰۱۹

به گزارش اجاره هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۱۹، در تاریخ ۱۹ تا ۲۲ خرداد ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا خواهد بود و ۴۰۰ مشارکت کننده در آن همچون شرکت فناور، استارتاپ، پارک علم و فناوری، شتاب دهنده، مرکز رشد، سرمایه گذار خطرپذیر، مشاور، منتور و مخترع همراه با عرضه کنندگان خدمات کسب و کار به تبادل ایده ها و ظرفیت ها و دستاوردهای خود خواهند پرداخت.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، پیشرفت های دانش و فناوری در جهان طی سال های اخیر، تحولات بزرگی در حوزه های مختلف بوجود آورده و گسترش دانش نوین در ایران هم ظرفیت های جدیدی برای توسعه کشور فراهم آورده است. استفاده از این ظرفیت، نیازمند رویدادهایی همچون اینوتکس است که بازیگران اصلی عرصه نوآوری شامل صاحبان ایده، استارتاپ ها، شرکت های فناور و سرمایه گذاران علاقه مند به حضور در حوزه های دانش محور را زیر یک سقف گرد هم می آورد. در چنین رویدادهایی اهداف بازرگانی معمول در نمایشگاه های تجاری در نظر گرفته نشده و هم افزایی بوجود آمده بین بازیگران این عرصه، امکان شکوفایی و استفاده بهینه از ظرفیت های آنها را فراهم می آورد.
نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۱۹ که از ۱۹ تا ۲۲ خردادماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا خواهد بود، تبادل فناوری میان شرکت های خصوصی دانش بنیان و دانش محور، تسهیل سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های فناور، مشارکت شرکت های فعال در اکوسیستم نوآوری و فناوری در پروژه های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاران خارجی به شرکت های نوآور داخلی و بررسی راهکارهای رفع چالش های موجود در اکوسیستم نوآوری و فناوری را هدف قرار داده است.

حضور ۴۰۰ مشارکت کننده در اینوتکس ۲۰۱۹
امسال در اینوتکس ۲۰۱۹ – که شعار “اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف” را برای خود برگزیده است – بیشتر از ۴۰۰ مشارکت کننده شامل شرکت فناور، استارتاپ، پارک علم و فناوری، شتاب دهنده، مرکز رشد، سرمایه گذار خطرپذیر، مشاور، منتور و مخترع همراه با عرضه کنندگان خدمات کسب و کار به تبادل ایده ها و ظرفیت ها و دستاوردهای خود خواهند پرداخت.
پارک فناوری پردیس، صاحب امتیاز این نمایشگاه است و مرکز فن بازار ملی ایران و مرکز شتاب دهی نوآوری، برگزارکنندگان نمایشگاه خواهند بود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از حامیان و پشتیبان های دائمی این نمایشگاه هستند.
به گزارش ستاد خبری هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۱۹، اینوتکس در هشتمین سال برگزاری خود میزبان رویدادها و بخش های متنوعی در حوزه های فناوری و نوآوری همچون ۴۰۰ جلسه B۲B و ۳۰ پیش رویداد و رویداد جانبی خواهد بود.