طی روزها آینده کلید می خورد آغاز فرآیند واگذاری باقیمانده سهام دولت در برخی از شرکتهای بزرگ

به گزارش اجاره رئیس کل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: طی روزهای آینده فرآیند واگذاری باقیمانده سهام دولت در برخی از شرکتهای بزرگ آغاز خواهد شد که سهام این شرکتها به صورت بلوکی و یکجا و کاملا نقد واگذار می شود.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان خصوصی سازی، میرعلی اشرف پوری حسینی در مورد مصوبه اخیر هیات واگذاری در خصوص واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای بزرگ، تصریح کرد: ارزش کل این میزان سهام بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان است که به تعبیری بزرگترین خصوصی سازی سال ۹۸ خواهد بود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس از میان شرکت هایی که آماده واگذاری هستند طی روزهای آینده فرآیند واگذاری برخی از آنها آغاز خواهد شد که سهام این شرکتها به صورت بلوکی و یک جا و کاملاً نقد واگذار می شود.
پوری حسینی در مورد واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت های مخابرات ایران و کشتیرانی هم اظهار داشت: هم اکنون مصوبه ای برای واگذاری سهام دولت در این شرکت ها توسط هیات واگذاری صادر نشده است.
وی همینطور در مورد سایر واگذاری های این سازمان، اضافه کرد: نزدیک به ۶۰۰ بنگاه غیربورسی در سبد واگذاری های این سازمان قرار دارند که عمدتاً در نیمه دوم سال ۹۸ مراحل قیمت گذاری و عرضه آنها صورت خواهد گرفت.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه از ۱۰۰ درصد مزایده هایی که در ۱۸ سال قبل توسط این سازمان برگزار شده است، فقط حدود ۱۲ درصد با موفقیت همراه بوده اند، اظهار داشت: بر مبنای آیین نامه قیمت گذاری سهام دولت، احراز اهلیت جز اختیارات و وظایف سازمان خصوصی سازی نیست.
وی اضافه کرد: تصویب قیمت پایه، تعیین اهلیت و شرایط واگذاری از وظایفی است که هیات واگذاری بر عهده دارد.
پوری حسینی در مورد عملکرد هیات واگذاری در جهت اجرای سیاست خصوصی سازی تصریح کرد: این هیات بسیار حرفه ای و تخصصی و کارشناسی پیرامون قیمت گذاری و تعین اهلیت خریداران رفتار کرده و با علم به تمامی جوانب امر مبادرت به تعیین قیمت پایه کرده است، و حتی در بعضی موارد قیمت های پایه تعیین شده بالاتر از حد معمول بوده است.