افزایش ۴۷ درصدی هزینه تولید کشاورزی و دامداری

به گزارش اجاره تولیدکنندگان در بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی پارسال بیشتر از ۴۷ درصد در مقایسه با سال ۱۳۹۶ افزایش هزینه داشته اند.

به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، آمارهای جدید مرکز آمار در ارتباط با شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ نشان داده است که تورم در این بخش به ۴۷.۸ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

جزئیات این بررسی آماری در حوزه زراعت و باغداری از این حکایت دارد که تورم در بخش زراعت و باغداری به ۴۵.۴ درصد، غلات ۲۸.۶ درصد و سبزیجات ۵۱.۸ درصد رسیده است.

از سوی دیگر تورم در میوه ها و میوه های آجیلی ۵۴.۴ درصد و در مواد خام طبقه بندی نشده ۳۴.۲ درصد گزارش شده است.

در بخش دامداری سنتی هم تورم ۵۳ درصد اعلام شده است. این در شرایطی است که در این عرصه تورم در پرورش بز و بزغاله ۷۱.۹، پرورش گاو و گوساله سنتی ۵۶.۲، گوسفند و بره ۷۳.۴ و سایر محصولات حیوانی ۲۶.۶ درصد بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده در زراعت، باغداری و دامداری سنتی