دژپسند در گزارش اجاره مالیات بر عایدی سرمایه در چارچوب یک لایحه مستقل به مجلس می رود

اجاره: وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمدهای مستقیم درقالب دولایحه مجزا در حال نهایی شدن است، اظهار داشت: ساماندهی معافیت ها و افزایش پایه های مالیاتی در دستور کار است.

فرهاد دژپسند در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مقرر است در چارچوب لایحه جامع مالیات بر درآمدهای مستقیم تقدیم دولت و مجلس شود، اظهار داشت: «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در چارچوب دو لایحه مجزا در حال درنوردیدن مراحل نهایی خود هستند.
وی افزود: در لایحه جامع «مالیات بر درآمدهای مستقیم» چند مبحث در نظر گرفته شده است و دو سوژه مهم ساماندهی معافیت های مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی از طرق مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
دژپسند اظهار داشت: فعلاً نمی توانم اطلاعات بیشتری از این لایحه ارائه کنم.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مالیات بر عایدی سرمایه که در خیلی از کشورهای دنیا دریافت می شود، جلوگیری از انباشت سرمایه در دست عده اندکی از افراد، هدایت سرمایه به بخش های مولد، جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار دارایی هایی که با محدودیت عرضه مواجهند (نظیر بخش املاک و مستغلات) و کمک به بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه را امکانپذیر می کند.

منبع: