با تلاش محققان کشور صورت گرفت طراحی بردی برای ساخت اسباب بازی با کاربرد در فضاهای محصور

اجاره: پژوهشگران یکی از استارتاپ ها با طراحی بردی در حوزه سرگرمی، اسباب بازی برای محیط های محصور تولید کردند.
رضا فقیهی نیا، مجری طرح در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: در این پروژه ابتدا به سمت طراحی و ساخت پهپادهای تبلیغاتی رفتیم، ولی این مطالعات به سمت طراحی و ساخت بالن های هلیومی با کاربرد در فضاهای نمایشگاهی هدایت شد.
وی اساس این بالن ها را کوادکوپتر دانست و اشاره کرد: یکی از چالش های موجود در کوادکوپترها، عدم مداومت پروازی آنها است و زمانی که می خواستیم از این تجهیز در حوزه تبلیغات استفاده نمائیم، نیاز به این بود که بتوانیم مداومت پروازی کوادکوپتر را افزایش دهیم؛ بدین جهت در این تحقیقات به سمت طراحی بالن های هلیومی رفتیم.
به گفته این محقق، بالن های هلیومی قادر به تحمل وزن روترها، باتری ها و تجهیزات خواهد بود و از این طریق انرژی کمتری از باتری ها کمتر گرفته می شود، ضمن آنکه مداومت پروازی کوادکوپتر را نیز افزایش خواهد داد.
فقیهی نیا، افزود: در این تحقیقات پردازنده بالن هلیومی به قطر ۳ متر شد و روترهای آنرا طراحی کردیم.
مجری طرح، پوسته بالن ها را دارای فناوری پیشرفته ای دانست و اظهار نمود: بر این اساس تلاش شد این تجهیز در حوزه سرگرمی طراحی شود.
وی افزود: این سرگرمی دارای “برد” و ۳ روتر است که به بادکنک هلیومی متصل می شود و بوسیله موبایل، کنترل پذیر است.
فقیهی نیا با اشاره به اینکه تجهیز ساخته شده در حوزه سرگرمی کاربرد دارد، اضافه کرد: این بادکنک توسط برد سبک می تواند هدایت و کنترل شود و پرواز کند و در محیط های محصور قابل استفاده می باشد.

منبع: