نوبخت: مرکز آمار ایران تنها مرجع تولید و اعلام رسمی آمار کشور است

به گزارش اجاره رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بر مبنای آنچه در مقررات کشور به درستی تصریح شده، مرکز آمار ایران تنها مرجع تولید و انتشار رسمی آمارهای کشور است.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت در آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: بدون شک فعالیت و زحمتی که روسای پیشین مرکز آمار ایران و مجموعه کارکنان این مرکز تابحال داشته اند، اطمینان خاطر را به ما می دهد که هم به لحاظ ساختاری و هم از منظر جنس کار، مراتب قدردانی خویش را از این مرکز ابراز نماییم.
وی با تاکید بر اینکه مبحث دقت، صحت و سرعت در فعالیت های مرکز آمار ایران از آنجائیکه انحصار تولید آمار فقط به این مرکز محدود نمی گردد، موضوعیت قابل توجهی می یابد، اضافه کرد: اما آنچه در مقررات کشور به درستی تصریح شده اینکه، مرکز مذکور تنها مرجع تولید و انتشار رسمی آمارهای کشور است.
معاون رئیس جمهور افزود: تنها یک صدا و پژواک در زمینه آمار باید باشد و آن صدای مرکز آمار ایران است که با عملکرد مطلوب توانسته است هم نیازهای آماری بخش دولتی و هم غیر دولتی را تأمین کند.
وی اظهار داشت: مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور را روسفید کرده و من رضایت کامل و قلبی خویش را که مبتنی بر واقعیات عملکرد این مرکز است، ابراز می کنم.
نوبخت با اشاره به مورد خاصی که رئیس جمهور در مورد یارانه های انرژی درخواست کرده بود، اظهار داشت: در این مورد خاص، آقای رئیس جمهور از مرکز آمار ایران آماری را خواستند و اگر این آمار دقیق نبود، انواع نارضایتی ها در جامعه پدید می آمد، اما خوشبختانه چنین نشد و همواره بین سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز آمار ایران تعامل شایسته ای حاکم است.
وی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: در عین حال که از عملکرد درخشان دکتر امیدعلی پارسا رئیس قبلی این مرکز قدردانی می کنم، بسیار مسرور هستم که برای اولین بار، شرایطی فراهم گردید که از درون مرکز مذکور، مدیر توانمند و شایسته ای را بعنوان رئیس انتخاب کنم و خوشحال هستم که توانستم دکتر جواد حسین زاده را به سمت رئیس مرکز آمار ایران منصوب کنم.
بر اساس این گزارش اخیراً، جواد حسین زاده بعنوان رئیس جدید مرکز آمار ایران جایگزین امیدعلی پارسا شد. همینطور امید علی پارسا ریاست سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده گرفت.