کشف ۲۰۳ کیلوگرم هروئین از کامیون ترانزیتی به مقصد اروپا

به گزارش اجاره مأموران گمرک نوردوز در استان آذربایجان شرقی به کمک سگ های موادیاب موفق به کشف بزرگترین محموله مواد مخدر امسال به میزان بیشتر از ۲۰۰ کیلوگرم شدند.

به گزارش اجاره به نقل از گمرک ایران، گروه سگ های موادیاب مستقر در گمرک نوردوز موفق به کشف ۲۰۳ کیلو و ۷۰۰ گرم هرویین خشک از یک کامیون ترانزیتی شدند که قرار بود به کشورهای اروپایی ترانزیت شود.
این مقدار مواد مخدر در انتهای دو کامیون ترانزیتی جاسازی شده بود که ماموران با برش بدنه کامیون این مقدار مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.
در اسناد گمرکی، مقصد نهایی این کامیون ها ارمنستان قید شده است.
این کامیون ها با پلاک یکی از کشورهای همسایه به رانندگی دو تبعه از کشور خارجی به ایران وارد شده بود و قرار بود که از راه گمرک نوردوز به گرجستان عزیمت کنند.