نوبخت: تدوین بودجه دو سالانه بخشی از ابلاغیه رهبری بود

به گزارش اجاره رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه دو سالانه، اطمینان بیشتر نسبت به آینده ایجاد خواهد کرد، اظهار داشت: این امر بخشی از ابلاغیه مقام معظم رهبری بود.

به گزارش اجاره به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت درباره جلسه غیرعلنی مجلس در مورد اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور، تصریح کرد: برای اصلاح ساختار بودجه چهار محور شامل درآمدهای پایدار که جایگزین نفت می شود؛ بخش هزینه هایی که از آن بعنوان هزینه های کارآمد یاد می کنیم؛ بخش ثبات سازی در اقتصاد برای توسعه و نهایتاً اصلاح نهادی نظام بودجه ریزی کشور، مشخص شد.
۴بخش و ۹ بسته برای اصلاح ساختار بودجه
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: ۹ بسته برای این امر تعریف شد که هر یک از این بسته ها هم تعدادی برنامه دارد و در جلسه شورایعالی هماهنگی قوا به تصویب رسید و امروز در مجلس عرضه شد.
وی تصریح کرد: مقرر شد برای چگونگی اجرای این محورها از راه پروژه ها، برنامه ها و اقدامات پیشنهادی، توافقی فی درخلال دولت و مجلس صورت گیرد.
نوبخت همینطور درباره ایده تدوین بودجه دو سالانه هم توضیح داد: برای پایداری بودجه و تصمیمات، مقرر شد افق پیشبینی را برای منابع و مصارف به صورت دوساله در نظر بگیریم تا با یک اطمینان بیشتر نسبت به آینده تصمیم گیری داشته باشیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: این امر جز ابلاغیه مقام معظم رهبری بود که بودجه دو ساله شود.