تکذیب خبر مردم نباید از گوگل استفاده کنند

اجاره: مرکز ملی فضای مجازی خبر مردم نباید از گوگل استفاده کنند، را تکذیب نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، با عنایت به انتشار خبری به نقل از دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با عنوان (مردم نباید از گوگل استفاده کنند) در بعضی از رسانه ها، روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور اعلام نمود: دکتر سیدابوالحسن فیروزآبادی در این گفتگو صرفاً اصرار کرد که «شبکه ملی اطلاعات در الزامات باید استقلال داشته باشد برای همین گردنگیر کردیم که خدمات پایه ملی باشند مثلاً الان برای پیدا کردن اطلاعات از گوگل استفاده می نماییم که این درست نیست.» بدین سبب هرگونه خبری که در رسانه ها درباب تعیین تکلیف جهت استفاده از موتورهای جستجو انتشار یافته است صحت نداشته و صراحتاً تکذیب می شود.

منبع: