خوانساری: اصلاحیه بودجه ۹۸ دردی را از اقتصاد دوا نمی کند

به گزارش اجاره رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: مطابق بااعلام معاون وزیر جهاد کشاورزی ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات رسوب کرده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مسعود خوانساری امروز سه شنبه ۲۵ تیر۹۸ در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه به سبب تحریم ها، با کسری بودجه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم، اظهار داشت: نگرانی اصلی فعالان اقتصادی این است که این کسری بودجه بوسیله استقراض از بانک مرکزی تامین گردد یا فشارهای مالیاتی بر بخش شفاف اقتصاد بیشتر شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اضافه کرد: در خردادماه امسال سازمان برنامه اصلاحیه ساختار بودجه را ارائه کرد که در واقع الگوی بودجه بدون نفت را پیگیری کرده است ولی متاسفانه در ۲۶ آیتم پیشنهادی، دردی را از اقتصاد ایران دوا نمی نماید. وی اشاره کرد: برخی پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه نیاز به قانون دارد و برخی دیگر نیز ساختاری است؛ این در شرایطی است که ما در اتاق بر روی این مساله کار کرده و سه راهکار کلی را ارائه کرده ایم. بگفته خوانساری، بیشتر از ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار پرداخت می شود که اگر به سرانه تقسیم نماییم، نفری یک میلیون تومان می شود؛ اما بخش اعظم این یارانه در بخش انرژی پرداخت می شود. بدین سبب پیشنهاد ما حذف این یارانه است. وی گفت: بودجه عمومی کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است ولی بودجه شرکتهای دولتی ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که اگر ده درصد آن کم شود، مشکل کمتر خواهد شد؛ این در شرایطی است که شرکتهای دولتی حیات خلوت برخی مدیران هستند. خوانساری سومین پیشنهاد اتاق را حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست و اظهار داشت: این ارز فقط رانت زا است و منابع کشور را هدر می دهد. به خصوص اینکه تورم خوراکی ها که بیشترین ارز دولتی را می بلعد، ۵۶. ۶ درصد بوده است در حالی که تورم غیرخوراکی ۳۰. ۱ درصد بوده است. البته بنا بگفته وزارت جهاد ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات رسوب کرده است.