نوبخت خبر داد ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی برای امسال، ۸ برنامه کلان برای رونق تولید

به گزارش اجاره رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه امسال ۹۸۸ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می شود، اظهار داشت: دولت ۸ برنامه کلان برای فعال کردن بخش تولید تدوین و اجرایی کرده است.

به گزارش اجاره به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک مجلس و دولت برای پشتیبانی از رونق تولید ملی، با اشاره به استفاده از ظرفیت های قانونی برای تحقق رونق تولید در کشور، تصریح کرد: در این راستا تبصره ۱۸ قانون بودجه فعال شد و خوشبختانه در سال های گذشته مجلس به خوبی به بخش های تولید و اشتغال توجه کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه دولت ۸ برنامه کلان برای فعال کردن بخش تولید تدوین و اجرایی کرده است، اظهار داشت: نوسازی بافت فرسوده، بخش کشاورزی، میراث فرهنگی، صنعت و مدن و فرهنگ و هنر جزء بخش هایی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
نوبخت افزود: دولت به دنبال آن است که با اجرای برنامه های مربوطه، در حوزه صنعت و معدن حدود ۲۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود و در این رابطه سازمان برنامه با تمام دستگاه ها هماهنگی و توافق کرده است.
وی اظهار داشت: بر مبنای برنامه ریزی دولت با تحقق برنامه های صورت گرفته، حدود ۹۸۸ هزار فرصت شغلی امسال در کشور ایجاد می شود، از سوی دیگر یکی از اقدامات مثبت دولت، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری است و در این رابطه با مصوبه مجلس، یک و نیم میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده است.