در مراسم رونمایی از بسته همکاری صندوق نوآوری با پارک های فناوری مطرح شد تسهیلات ۷۹ میلیاردی صندوق توسعه ملی تنها به ۳ شرکت دانش بنیان!، توبیخ بانک های خاطی

اجاره: رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه در سال های گذشته ۷۹ میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانکها برای پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان تنها به ۳ شرکت دانش بنیان اعطا شده است، اظهار داشت: ما برای حمایت بیشتر از شرکت های دانش بنیان باید بانک ها و بخش خصوصی را وارد اکوسیستم جدید فناوری نماییم که بر این اساس تا کنون هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی جذب شرکتها شده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، دکتر علی وحدت امروز در مراسم رونمایی از بسته همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با پارک های علم و فناوری، اظهار نمود: رویکردهای این صندوق شعاری نیست، بلکه همه اجرایی شده اند.
وی اضافه کرد: ما در تلاش هستیم تا با بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری همکاری داشته باشیم که پارکها از این دسته هستند.
وحدت با اشاره به اینکه صندوق های پژوهش و فناوری ظرفیت های خوبی هستند، اظهار داشت: اساسنامه آنها اصلاح شده و ما به آنها اعتماد کردیم، بطوریکه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری و ۴۰۰ میلیارد تومان خط تسهیلات به آنها اختصاص داده ایم.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری وشکوفایی اشاره کرد: ما صندوق های پژوهشی و فناوری را موظف کردیم ۶۰ درصد عملکرد داشته باشند، در غیر این صورت پول یارانه ای که به آنها داده می شود، با نرخ ۱۸درصد محاسبه می شود.
وی اضافه کرد: ما مشوق هایی برای این صندوق ها در نظر گرفته ایم، بطوریکه اگر صندوق های پژوهش و فناوری وارد صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر شوند، بهره آنها صفر خواهد شد.
وحدت با اشاره به اینکه عددهایی که در حوزه سرمایه گذاری خواهیم داشت، قابل مقایسه با گذشته نیست، اظهار داشت: صندوق های جسورانه بورسی که ظرفیت های مناسبی در کشور می باشند، تا اختتام ماه ۱۲ سال قبل اورده بخش خصوصی آنها ۷۵ میلیارد بوده، اما امسال حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای تاسیس صندوق های جدید و کمک به سبد پروژه آنها اختصاص می دهیم.
وحدت با تاکید بر اینکه بر این اساس حدود ۸۰۰ میلیارد تومان باید از بخش خصوصی تامین گردد، اظهار داشت: اگر بخش خصوصی آمادگی داشته باشد که میزان سرمایه گذاری را به هزار میلیارد تومان افزایش دهد، عدد قابل مقایسه ای با سال های گذشته نیست.
وی به همکاری با بانک ها اشاره نمود و افزود: ما باید بانک ها را وارد اکوسیستم تکنولوژی جدید کنیم؛ صندوق توسعه ملی هشتصد تا نهصد میلیارد تومان به بانکها اختصاص داد تا به شرکتهای دانش بنیان واگذار کند، این اعتبارات باید با نرخ مناطق محروم یازده تا دوازده درصد محاسبه شود.
به گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، اگر بانکها به این امر خودرا متعهد نشدند، باید تا سقف بهره ۱۸درصد به صندوق توسعه ملی بازپرداخت کنند.
وی اشاره کرد: میزان عدد پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی در بانکها برای پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان تا آخر سال ۹۷ حدود ۷۹ میلیارد تومان بوده که تنها به سه شرکت پرداخت شده بود؛ ولی از شروع سال تا کنون بیشتر از هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی جذب شرکتها شده است.

منبع: