رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بساط تخلفات مالیاتی برچیده می شود

اجاره: رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: مالیات هوشمند بعنوان دومین گام مهم بعد از طرح جامع مالیاتی در دست اجرا در سازمان امور مالیاتی کشور است.
به گزارش اجاره به نقل از صدا و سیما؛ امید علی پارسا، در مراسم تکریم و معارفه روسای جدید و سابق مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای با اشاره به مجموعه اقدامات در حال انجام در این سازمان گفت: مالیات هوشمند بعنوان دومین گام بعد از طرح جامع مالیاتی همچون مهمترین طرح های در سازمان امور مالیاتی کشور، در حال اجرا می باشد. پارسا اشاره کرد: با تمرکز تمامی ریزداده ها در سازمان امور مالیاتی، بساط خیلی از تخلفات احتمالی برچیده خواهد شد. وی جلوگیری از فرار مالیاتی، پشتیبانی از تولیدکنندگان واقعی و اصلاح روش ها و تشکیلات اداری را از دیگر اولویت های راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور دانست که در دست اقدام است. علی عسکری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد نیز در این نشست با اشاره به اینکه ارجاع پرونده ها به مرکز عالی دادخواهی و شورای عالی مالیاتی باید به حداقل برسد، گفت: حسابرسان کل مالیاتی در استان ها همه تلاش خودرا بکار گیرند تا کمتر پرونده ای نیازمند ارجاع به هیات ماده ۲۵۱ مکرر باشد. وی اشاره کرد: باید پرونده های ارجاع شده به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی کالبدشکافی و بررسی شود و نتایج آن در سازمان امور مالیاتی مورد عمل قرار گیرد. عسکری درباب حساسیت و اهمیت رای مرکز عالی دادخواهی مالیاتی اشاره کرد: آرای صادر شده از طرف هیات غیر قابل بازبینی است و در هیچ مرجعی بجز دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر نیست، بدین سبب مسئولیت صدور این آراء هم بسیار سنگین است.

منبع: