مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد سه شرکت خصوصی واردکننده ذرت آلوده بودند

اجاره: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام نمود که واردکنندگان ذرت های آلوده که نهایتا محموله آنها با دستور رئیس جمهوری مرجوع یا امحاء می شود، سه شرکت بخش خصوصی بودند و این مسئله هیچ ارتباطی به وزارت جهادکشاورزی و بخش دولتی ندارد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، ظهر امروز نیره پیروزبخت – رئیس سازمان استاندارد – با اشاره به توقف و ترخیص نشدن ذرت های آلوده در گمرک بندر امام اظهار نمود: در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۲۰ هزار تن ذرت وارد بندر امام شد که با کنترل و انجام آزمایشهای متعدد، وجود سم آفلاتوکسین بالای این محموله به اثبات کارشناسان استاندارد رسید و گواهی انطباق برای این محموله صادر نشد.
وی اضافه کرد: بعد از سه سال ممانعت و تحمل فشارهای زیاد از طرف افراد سودجو، رئیس جمهوری دستور توقف واردات ذرت های آلوده به کشور و برخورد قضایی با متخلفان را صادر کرد.
حمید ورناصری – مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام – در این زمینه به ایسنا اظهار داشت: وارد کنندگان ذرت های آلوده که چند سال پیش مبادرت به این کار کرده بودند، سه شرکت بخش خصوصی بودند و این مسئله هیچ ارتباطی به بخش دولتی ندارد.
وی اشاره کرد: همه وارد کنندگان مکلف هستند، برمبنای استانداردهای اعلامی سازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد محصولات و کالاهای خودرا وارد کشور کنند و چنین ضوابطی در همه دنیا وجود دارد.
ور ناصری اظهار داشت: شرکت پشتیبانی امور دام بعنوان بخش حاکمیتی و دولتی وظیفه تامین نهاده های تولید و پشتیبانی از بخش دام و طیور کشور را بر عهده دارد که تا کنون وظایف خودرا که در اساسنامه شرکت آمده رعایت کرده است، اما این شرکت اطلاعات بیشتری درباره واردکنندگان ذرت آلوده ندارد، برای اینکه در زمینه صدور مجوز واردات یا صدور گواهی های بهداشتی وظیفه ای برعهده ندارد.

منبع: