در مکاتبه ای با ستاد تنظیم بازار مطرح شد پیشنهادهای هفت گانه گمرک برای کاهش پرونده های ارزی

به گزارش اجاره معاون فنی گمرک در مکاتبه ای با دبیر ستاد تنظیم بازار پیشنهاداتی را برای کاهش پرونده های اختلافی در گمرک و در جهت رفع تعهدات ارزی بیان نمود.

به گزارش اجاره به نقل از گمرک، مهرداد جمال ارونقی در مکاتبه ای با قبادی معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت و دبیر کارگروه تنطیم بازار پیشنهادهای هفت گانه ای را برای رفع مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه های وارداتی جهت عرضه در جلسه آتی این کارگروه بیان کرد.
در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۹۸/۶۰۵۶۹۷ مورخ ۹۸/۵/۷ در مورد طرح مبحث صورتجلسه تصمیمات بند ۱ دستور سوم بیست و سومین کارگروه تنظیم بازار، با عنایت به مشکلات عدیده مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه های وارداتی، پیشنهاداتی پیرو مذاکره تلفنی جهت تعیین تکلیف و دستور طرح در جلسه آتی ستاد تنظیم بازار به استحضار می رساند:
۱. پذیرش ۱.۵ درصد برای کالاهای اساسی و ضروری مبحث مصوبه ۶۳۷۹۳ت۵۵۶۳۳ هیئت وزیران و ۸۰۳ ردیف تعرفه
۲. پذیرش تلورانس وزنی ۳ درصد برای سایر کالاها که ملاک تسویه بانک وزن این اقلام هنگام خروج از گمرک است
۳. پذیرش تلورانس وزنی بالاتر برای برخی کالاهای خاص با بیان رسمی دفتر واردات گمرک به بانک
۴. ملاک قرار دادن و ن ثبت سفارش برای محموله های حمل به دفعات بدون در نظر گرفتن تلورانس وزنی اظهارنامه
۵. بررسی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد اعلام سیستمی کسر یا اضافه تخلیه به بانک به صورت فیلد مجزا (تفاهم نامه ۳ جانبه)
۶. اعمال صحیح وزن کانتینر (۲۰ فوت ۲۲۰۰ و ۴۰ فوت ۳۷۵۰ کیلوگرم)
۷. تعمیم و تسری موارد ذکر شده در صورت تصویب