در بهار ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ تورم تولیدکننده مرغداری های صنعتی ۱۹ درصد کم شد

اجاره: شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در بهار سال ۱۳۹۸ به عدد ۴۳۴٫۷۲ رسید که ۱۸.۹۳ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) کاهش داشته است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور مربوط به بهار ۱۳۹۸ (۱۰۰=۱۳۹۰) از طرف مرکز آمار ایران منتشر گردید. شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در بهار سال ۱۳۹۸ به عدد ۴۳۴.۷۲ رسید که ۱۸.۹۳ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) کاهش داشته است. گروه مرغ با کاهش ۲۰.۶۵ درصد و گروه تخم مرغ با کاهش ۱۵.۶۳ درصدی کاهش ۱۸.۹۳ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده ­اند. شاخص استانی بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در بهار ۱۳۹۸ نشان می ­دهد که استان های کشور نسبت به فصل قبل با کاهش رو به رو بوده و فقط استان سیستان و بلوچستان با افزایش همراه بوده است. بیشترین میزان کاهش شاخص کل نسبت به فصل قبل به ترتیب مربوط به استان های تهران و همدان با ۲۷.۴۸ و ۲۵.۳۸ درصد است. شاخص گروه­های اصلی مرغ در بهار ۱۳۹۸ شاخص گروه مرغ به ۵۲۱.۵۹ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۲۰.۶۵ درصد کاهش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ۲۱.۷۶، ۱۸.۳۸ و ۲۵.۷۸ درصد نسبت به فصل قبل کاهش داشته ­اند. تخم مرغ در بهار ۱۳۹۸ شاخص گروه تخم مرغ به ۲۵۲.۴۸ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۵.۶۳ درصد کاهش یافته است. در این گروه تخم مرغ نطفه ­دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ۱۱.۷۹ و ۱۹.۵۸ درصد نسبت به فصل قبل کاهش نشان داده است. سایر این گروه شامل کود می­باشد، در بهار ۱۳۹۸ شاخص آن به ۱۳۲۵.۶۳ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۲۱.۶۷ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۹.۵۹ درصد افزایش یافته است. برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا بازگشت کنید.

منبع: