کمیسیون اقتصاد دولت موافقت کرد؛ ساخت نخستین راه آهن کشور با مشارکت بخش خصوصی، جزئیات تامین مالی

به گزارش اجاره کمیسیون اقتصاد دولت با راه اندازی راه آهن ۲۷۱ کیلومتری بیرجند-بافق-مشهد به صورت مشارکت بخش خصوصی با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با هزینه ۳۷۱۸ میلیارد تومان موافقت نمود.

به گزارش اجاره به نقل از دفتر هیئت دولت، کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در جلسه ۱۴ مرداد به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با انعقاد قرارداد تأمین هزینه های اجرایی پروژه اتصال بیرجند به راه آهن بافق – مشهد به طول حدود ۲۷۱ کیلومتر موافقت نمود.
در همین راستا، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بعنوان نماینده این وزارت برای انعقاد قرارداد با شرکت راه اندازی راه آهن بیرجند – یونسی (به سهامداری شرکت های تیراژ، آرادان، اس دی ام، توچال و توسار) تعیین شد.
مطابق این تصمیم، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مجاز است، با حفظ مالکیت دولت، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت مذکور درمورد مطالعات، طراحی، راه اندازی، تکمیل، راه اندازی، تملک اراضی، استفاده از منابع بهره برداری و انتقال، با برآورد تقریبی ۳۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال اقدام نماید.
همچنین در این پروژه، شرکت طرف قرارداد، عهده دار تأمین ۹۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای راه اندازی پروژه و تأسیسات جانبی مربوط و تملک اراضی تا مرحله تحویل دائم، راه اندازی و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود که از این میزان ۷۰ درصد از محل سایر منابع مالی همچون تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد مستقیماً توسط شرکت طرف قرارداد تأمین می شود. شرکت ساخت هم تأمین ۱۰ درصد برآورد هزینه های پروژه را تعهد می کند.
لازم به ذکر است، دوره واگذاری معادل ۱۲ سال مشتمل بر ۴ سال دوره راه اندازی و تکمیل و ۸ سال دوره پرداخت اقساط به شرکت طرف قرارداد و صندوق توسعه ملی خواهد بود.
گفتنی است، مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه آهن بافق – مشهد در خرداد ماه امسال در جلسه هیئت وزیران مطرح و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارجاع شده بود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، این اولین دفعه است که یک پروژه راه آهن در سطح ملی با مشارکت بخش خصوصی و دولت راه اندازی می شود.