نوبخت: مرکز آمار تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی می باشد

به گزارش اجاره رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در جلسات هیأت دولت و با تاکید رئیس جمهور به این جمع بندی رسیده ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت در پنجاه ونهمین جلسه شورای عالی آمار گفت: مرکز آمار ایران هر ماه به صورت منظم شاخص قیمت ها را به صورت رسمی اعلام می کند و در جلسات هیأت دولت و با تاکید رئیس جمهور به این جمع بندی رسیده ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد: بااینکه برمبنای قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کشور است، اما این امر نافی توانمندی ها و ظرفیت های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمارهای مختلف فعالیت های ارزشمندی انجام می دهد، اما لزوم دارد که تمام آمارهای رسمی از طرف مرکز آمار ایران منتشر شود.
لازم به ذکر است، در پنجاه ونهمین جلسه شورای عالی آمار که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه وبودجه کشور، وزارت نیرو، وزارت آموزش وپرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت پست و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، در مورد چهار سوژه حذف موازی کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت و حساب های ملی، پیش نویس قانون آمار کشور، گزارش پیشرفت برنامه ملی توسعه آمار کشور و نیز تمدید فعالیت کمیته آمارهای بخش خصوصی به مدت ۲ سال تصمیم های لازم اتخاذ و بعنوان تصمیم شورای مذکور تصویب گردید.

منبع: