افزایش ۶۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی

به گزارش اجاره جدیدترین آمار انتشار یافته از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داده است که در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، تعداد طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیئت سرمایه گذاری خارجی ثابت مانده اما حجم کل سرمایه گذاری خارجی ۶۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، طبق این آمار در چهار ماهه نخست امسال ۲۴ طرح صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیئت سرمایه گذاری خارجی وجود داشته که نسبت به مدت مشابه در سال قبل تغییر نکرده است.
اما حجم کل سرمایه گذاری خارجی در چهار ماهه نخست سال قبل ۳۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بوده که با افزایش ۶۰ درصدی در چهار ماهه نخست امسال به ۵۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار رسیده است.
همین طور مقایسه این آمار با آمار سه ماهه نخست سال جاری نشان داده است که تعداد و حجم سرمایه گذاری خارجی در این دو بازه زمانی ثابت مانده است.