مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم تولید در بهار ۷۰ درصد شد

اجاره: نرخ تورم تولیدکننده در کل کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۶۹.۵ درصد رسید. همین طور نرخ تورم تولید در بهار نسبت به زمستان به میزان ۳.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرد.

به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل بهار ۱۳۹۸ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) منتشر گردید که بر این اساس، نرخ تورم تولیدکننده در کل کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۶۹.۵ درصد رسید. همین طور نرخ تورم تولیدکننده در بهار امسال نسبت به زمستان ۹۷ به میزان ۳.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ۱۳۹۸ به ۱۴.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان ۱۳۹۷، ۵.۶ واحد درصد افزایش دارد.
کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش برق (۴.۲- درصد )، بخش خدمات (۵.۹ درصد ) و بخش صنعت (۱۳.۷ درصد ) می­باشد. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به بخش کشاورزی (۳۵.۵ درصد ) است.
تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ۱۳۹۸ به ۶۹، ۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل زمستان ۱۳۹۷، ۳.۲ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۷، ۶۹.۵ درصد افزایش دارد. در بخش­های تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (۱۷.۳- درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به یخش صنعت (۸۸.۷ درصد) می­باشد.
تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۳۹۸ به ۵۸.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۱۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در بین بخش­های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (۲.۲- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به بخش صنعت (۷۷.۲ درصد) است.

منبع: