عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم، رشد ۲۸ و ۳۰ درصدی تولید خودرو و محصولات پتروشیمی

اجاره: آمارها حاکی از افزایش ۲۸ و ۳۰ درصدی تولید خودرو و محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۲ است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، خلاصه عملکرد دولت یازدهم و دوره دو ساله دولت دوازدهم که از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور انتشار یافته نشان داده است که تولید انواع خودروی سبک (سواری و وانت) در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۲۸ درصد افزایش داشته و تولید آن از ۷۲۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه در سال ۱۳۹۲ به ۹۳۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
همین طور بر طبق این گزارش تولید در بخش پتروشیمی نیز در این سال ها ۳۰ درصد رشد داشته است، بطوریکه تولید محصولات این صنعت در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده است.

منبع: