اتاق بازرگانی به هیئت وزیران پیشنهاد داد؛ دریافت عوارض فوب کالا در مرحله ترخیص از گمرک

اجاره: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخواستی را برای دریافت عوارض فوب کالا در مرحله ترخیص به هیئت وزیران ارائه کرده است.

به گزارش اجاره به نقل از دفتر هیئت دولت، به سبب شرایط اقتصادی کشور و هم چنین محدودیت های زمانی مجوزهای صادره برای واردات کالاها، در بعضی از موارد عملیات تجاری، منتهی به واردات کالا به کشور نمی گردد، اما عوارض فوب کالا در مرحله ثبت سفارش از تجار دریافت می شود.
از سوی دیگر امکان استرداد عوارض ستاندن شده و یا تهاتر آن با واردات بعدی به سبب عدم شمول ماده (۴۹) قانون محاسبات عمومی دیوان محاسبات کشور وجود ندارد و امکان عودت و جابجایی آن طبق مواد (۴۱) و (۴۲) قانون محاسبات عمومی کشور امکان پذیر نیست.
بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخواست کرده است با عنایت به شرایط اقتصادی و اهمیت تأمین کالاهای اساسی جامعه، دریافت عوارض فوب کالا در مرحله ترخیص از گمرک صورت گیرد.
گفتنی است، این درخواست در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت می باشد.

منبع: