نوبخت خبر داد تنظیم بودجه ۹۹ با نگاه ۲ ساله، تقدیم به مجلس در نیمه آذر ماه

به گزارش اجاره رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: مقرر است تا در نیمه آذر بودجه ۹۹ با نگاه ۲ ساله به مجلس تقدیم شود.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد باقر نوبخت با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ عملیاتی می شود به تشریح آخرین چکش کاری های مجلس بر اصلاحیه اصلاح ساختار بودجه ریزی سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره نمود و گفت: با عنایت به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و دستور مقام معظم رهبری، ملزم به این هستیم که بودجه ریزی را با نگاهی طولانی مدت و ۲ ساله تدوین نماییم.
معاون رئیس جمهور افزود: این نگاه ۲ ساله ما را مجاب می کند تا قسمتی از مدیریت منابع موجود کشور را برمبنای فشارهای ناجوانمردانه تحریم ها پایه ریزی کرده و از این فشارها برای کشور فرصت شکوفایی فراهم آوریم، در واقع هدفمان همان شعاری خواهد بود که در ابتدای تقدیم اصلاحیه اصلاح ساختار بودجه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی یعنی کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور ارائه شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد: کلیات این اصلاحیه بسیار مفصل بود، به همین جهت در ۴ فصل و ۹ بسته گنجانیده شد تا مجلس شورای اسلامی بتواند آنرا بررسی کند. مقرر است تا در نیمه آذر بودجه ۹۹ با نگاه ۲ ساله به مجلس تقدیم شود.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ساختار بودجه ۹۸ طبق مصوب سال قبل مجلس شورای اسلامی اجرایی می شود، اظهار داشت: با عنایت به اینکه بررسی حجم گسترده اصلاح ساختار بودجه در مجلس زمان بر است، ما بررسی ها و سنجش های خودرا برای بودجه ریزی متوقف نکرده ایم و برمبنای اصلاحیه اصلاح ساختار بودجه، بودجه سال آینده را تدوین می نماییم چونکه تا حدودی می دانیم مجلس شورای اسلامی با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای عالی اقتصادی سران سه قوه موافق است.

منبع: