مدیرکل وزارت صنعت تشریح کرد: ۸ چالش مهم تولید در بخش مالیات

به گزارش اجاره مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در شرایط کنونی بخش تولید با ۸ چالش جدی در حوزه مالیاتی مواجه می باشد که اصلاح آنها می تواند در تداوم فعالیت واحدهای تولیدی اثرگذار باشد.
به گزارش اجاره به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکینی اظهار نمود: در شرایطی که بخش تولید از زوایای مختلفی در تنگنا قرار دارد، باید ابزارهای اقتصادی را برای تخفیف آثار وارده بر این بخش به کار گرفت. مالیات یکی از ابزارهای اقتصادی می باشد که می تواند نقش کلیدی در تخفیف فشارهای هزینه ای وارده بر بخش تولید داشته باشد.
وی افزود: در شرایط کنونی بخش تولید با ۸ چالش جدی در حوزه مالیاتی مواجه می باشد که اصلاح آنها می تواند در تداوم فعالیت واحدهای تولیدی موثر باشد.
او عدم انعطاف مالیاتی و عدم هماهنگی با شرایط اقتصادی را بعنوان یکی از ۸ چالش جدی در حوزه مالیاتی معرفی نمود و اظهار داشت: پروسه نامناسب دادرسی مالیاتی، ممیزمحوری و رواج شیوه علی الرأس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات از دیگر موارد است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نبود سوژه مرور زمان در نظام مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: مرور زمان در ادبیات مالیات ستانی به معنای حداکثر مدت زمانی است که سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه های مالیاتی مودیان را رسیدگی کند. بعد از آن باید اظهارنامه های مذکور را قطعی تلقی کرده و فقط میزان مالیات ابرازی در اظهارنامه ها قابل مطالبه و وصول است. در قانون مالیات ارزش افزوده سخنی از مرور زمان مالیاتی نیامده است بدین جهت حجم عظیمی از اظهارنامه های مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در سالیان گذشته مورد رسیدگی قرار نگرفته است که این امر اعتراض مؤدیان و تضعیف فضای کسب وکار را به سبب بلاتکلیفی آنان به دنبال داشته است.
تشکینی فشار مضاعف بر تولیدکننده در صورت قطع ستاندن مالیات در زنجیره عرضه کالاها و خدمات، عدم اعطای نرخ صفر به عرضه داخلی ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای، معدنی و کشاورزی و خطوط تولید صنعتی کالاها و خدمات، فاصله زمانی بین پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و دریافت مبلغ فروش در معاملات نسیه و پیمانکاری، پروسه پیچیده و زمانبر استرداد مالیات خرید ماشین آلات خطوط تولید را از دیگر چالش های حوزه مالیاتی عنوان نمود.