فراخوان سازمان مالیاتی اسامی ۵۰ صنف جدید برای نصب کارتخوان مالیاتی اعلام گردید

اجاره: سازمان امور مالیاتی در فراخوانی، اسامی ۱۵ گروه شامل ۵۰ صنف جدید را برای نصب کارتخوان اعلام نمود.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای به صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش فراخوان داد.
در این فراخوان آمده است: در اجرای ماده ۳ آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک ماده مذکور درباب تعیین اولویت مودیان مالیاتی برای نصب راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش برمبنای قانون مزبور تمامی صاحبان حرف و مشاغل از آغاز سال ۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی و صدور صورتحساب فروش مطابق مقررات می باشند. پس از تمامی صاحبان مشاغل و حرف مذکور دعوت به عمل می آید که از آغاز مهرماه سال جاری با رفتن به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان مالیاتی کشور نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه/ پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی (کارتخوان بانکی) اقدام نمایند.
خبرگزاری مهر دهم شهریورماه در گفت و گویی با امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی، از معرفی ۱۵ تا ۲۰ گروه صنفی برای نصب دستگاه کارتخوان اطلاع داده بود.

منبع: