دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد؛ شهریور کم معامله ترین ماه یک دهه اخیر

به گزارش اجاره دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، جزئیات معاملات مسکن تهران در شهریورماه را اعلام نمود که بر مبنای آن، شهریور، کم معامله ترین ماه در یک دهه اخیر بوده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی و همینطور تعداد معامعلات واحدهای مسکونی در پایتخت را اعلام نمود.
بر اساس این گزارش، در شهریورماه سال جاری، ۲ هزار و ۸۵۵ فقره معامله مسکن در تهران به ثبت رسید که بی سابقه ترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در یک دهه اخیر به لحاظ کاهش شدید تعداد معاملات، به حساب می آید.
کاهش ۷۲.۹ درصدی معاملات مسکن
در این ماه (شهریور ۹۸) تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل (شهریور ۹۷) که ۱۰ هزار و ۵۳۷ فقره بود، معادل ۷۲.۹ درصد کاهش داشته است. همینطور نسبت به ماه پیش از آن (مرداد ۹۸) که ۳ هزار و ۳۶۸ فقره معامله مسکن به ثبت رسیده، معادل ۱۵.۲ درصد کاهش را نشان داده است.
همچنین این دفتر، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در شهریورماه امسال در تهران را ۱۲ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان اعلام نموده که ادامه روند نزولی قیمت مسکن از آغاز تابستان را به دنبال دارد؛ ضمن اینکه در شهریورماه امسال نسبت به شهریور سال قبل که متوسط هر متر مربع واحد مسکونی، ۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود، نرخ مسکن ۳۷.۳ درصد رشد داشته است؛ اما نسبت به ماه پیش از آن (مرداد امسال) که متوسط هر متر واحد مسکونی ۱۳ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۳۰۰ تومان بود، کاهش ۱.۶ درصدی به ثبت رسیده است.
افزایش ۳۷.۳ درصدی قیمت مسکن
گرانترین منطقه تهران مانند ماه های گذشته در شهریورماه امسال، منطقه یک پایتخت با متری ۲۴ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان بود که حدودا معادل متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه امسال بشمار می رود. از جانب دیگر، در رتبه دوم هم منطقه ۳ با میانگین هر متر ۲۲ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان قرار گرفته است.
ارزانترین منطقه تهران در شهریورماه امسال، منطقه ۱۸ با متوسط هر متر مربع ۵ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان بود که در رتبه دوم، منطقه ۱۹ با میانگین هر متر ۵ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۶۰۰ تومان ایستاده است.
بیشترین تعداد معاملات در منطقه ۵ با ۴۰۴ فقره معامله و میانگین هر متر ۱۵ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان در این منطقه به ثبت رسید که نسبت به ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد امسال، قیمت مسکن در منطقه ۵ کمتر شده است؛ اما تعداد معاملات در این منطقه نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.
کمترین تعداد معاملات مسکن در منطقه ۱۹ و ۲۲ به ترتیب با ۲۳ و ۲۴ فقره معامله به ثبت رسید که در هر دو مورد، نسبت به ماههای گذشته روند نزولی داشته است.
مجموع معاملات مسکن در ۷ منطقه نخست تهران معادل هزار و ۳۰۲ فقره که حدود ۵۰ درصد کل معاملات مسکن در شهریورماه امسال در پایتخت بشمار می رود.
این مبحث نشان داده است با عنایت به تکرار این اتفاق در ماه مرداد که شاهد کاهش معاملات در مناطق پائین تهران بودیم در ماه گذشته (شهریور) هم سمت و سوی خرید و فروش مسکن عموما مناطق شمالی پایتخت را نشانه گرفته است.
ارزش کل معاملات شهریور: ۲.۹ هزار میلیارد تومان
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ارزش ریالی مبایعات مسکن در شهریور ماه امسال را ۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان اعلام نمود است.