از سوی معاون سازمان مالیاتی کشور؛ آخرین فرصت بخشودگی کامل جرایم مالیاتی اعلام گردید

اجاره: معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه بخشودگی جرائم مالیاتی، فرصت تکرار نشدنی در امتداد پشتیبانی از تولید است،  آخرین فرصت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی را اعلام نمود.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، نادر جنتی در امتداد پشتیبانی از تولید و مزین شدن امسال به نام سال «رونق تولید» از اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص خبرداد و اظهار داشت: مودیان محترم مالیاتی با پرداخت اصل بدهی خود تا اختتام مهرماه، فرصت استفاده از بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش را از دست ندهند. یکی از مهم ترین اقداماتی که صورت گرفته است، بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش است.
وی اضافه کرد: این سازمان در امتداد پشتیبانی از تولید و کالای ایرانی و به منظور پشتیبانی از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی، تصمیماتی اتخاذ نمود که در امتداد آن مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی، در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم بعنوان مودی خوش حساب از این حیث و در این مرحله تلقی و مورد بخشودگی قرار می گیرند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد جرائم قابل بخشش مودیانی که تا اختتام مهرماه ۱۳۹۸ مانده بدهی قطعی شده خودرا پرداخت کنند بخشیده می شود، اظهارداشت: در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیلات یاد شده، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.

منبع: