رحمانی خبر داد: تا ۳ سال آینده در تولید چادر مشکی به خودکفایی می رسیم

به گزارش اجاره وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته تا سه سال آینده در تولید چادر مشکی به خودکفایی کامل می رسیم.
به گزارش اجاره به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی اظهار نمود: در گذشته بخش عمده ای از نیاز بازار به محصولات نساجی از خارج کشور و از راه واردات انجام می شد، که در بخش تامین چادر مشکی این رقم ۸۰ درصد مصرف این محصول را به خود اختصاص داده بود.
وی ادامه داد: با عنایت به اهمیت خودکفایی در این بخش برخی شرکتهای داخلی در این عرصه سرمایه گذاری خوبی انجام داده و از واحدهای پیشرو ما در تامین مواد اولیه و تولید پارچه مخصوص چادر مشکی در کشور می باشند.
وزیر صمت تصریح کرد: تولیدات یکی از این شرکتهای داخلی در محصول چادر مشکی، دارای کیفیت بسیار بالایی است و همتراز با تولیدات کشورهای ژاپن و کره جنوبی می تواند بخش اعظمی از نیاز بازار مصرف این کالا را در کشور پوشش دهد.
رحمانی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی و زمان بندی انجام گرفته از جانب وزارت صمت، امیدواریم تا سه سال آینده در تولید چادر مشکی در کشور به صورت کامل به خودکفایی برسیم.