حاجی دلیگانی: چرا قیمت هر قرص نان یکصد و پنجاه تومان افزایش پیدا کرده است؟

به گزارش اجاره نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با اشاره به اینکه چرا قیمت هر قرص نان یکصد و پنجاه تومان افزایش پیدا کرده است، اظهار نمود: چرا این افزایش قیمت یک دفعه انجام شد؟ این در شرایطی است که ۷ سال است یارانه ها افزایش پیدا نکرده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر در تذکری به وزیر نیرو و وزیر کشور بیان کرد: این هرج و مرج است که عده ای فنس های میان مرز دو استان را خراب کنند، چرا آرامش دو استان را به هم می ریزید؟ نکند منافع شما در ناامنی است؟
وی ادامه داد: صبر مردم اصفهان هم حدی دارد، وای به روزی که مردم در مقابل شما بایستند، تمام مسئولیت این تشنج ها در این خصوص بر عهده شما است، چرا آرامش استان اصفهان را به هم می زنید؟
حاجی بیان کرد: چرا نسبت به افزایش قیمت نان بی تدبیری شد؟ چرا یک دفعه قیمت یک قرص نان ۱۵۰ تومان افزایش پیدا کرد؟ این در شرایطی است که ۷ سال است یارانه ها افزایش پیدا نکرده است، دولت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوسیله هدف مندی یارانه ها درآمد کسب می کند اما کمتر از یک سوم آنرا توزیع می نماید.

منبع: