بانک جهانی: اقتصاد ایران سال آینده میلادی از رکود خارج می شود

به گزارش اجاره بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش بینی نمود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی از رکود بیرون برود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش بینی نمود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی از رکود بیرون برود. برپایه ارزیابی های این نهاد باآنکه در انتها سال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران رشد منفی تجربه خواهد نمود و در مجموع سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیشتر از ۱۰ درصد حجم خویش را از دست می دهد، اما می تواند نخستین رشد مثبت خود بعد از تحریم های اخیر را در سال آینده میلادی تجربه کند. پیشبینی بانک جهانی بر اساس فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بنا شده است و انتظار می رود در سال آینده میلادی(۲۰۲۰)، اقتصاد ایران به میزان ۰.۱ درصد منبسط شود. همینطور تخمین کارشناسان بانک جهانی نشان داده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ می تواند یک درصد رشد مثبت را در پیش داشته باشد که به معنای خروج کامل از رکود است. با این حال، همچنان تورم در سطوح بالای ۲۰ درصد باقی خواهد ماند. البته بانک جهانی اعتقاد دارد که کاهش ارزش ریال در سال های آتی، افزایش رقابت پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی را در منطقه می تواند به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر مسائلی همچون تحریم بیشتر بر حجم تجارت و مبادلات مالی فعلی، می تواند بعنوان ریسک در راه اقتصاد ایران وجود داشته باشند. سفارش این بانک برای انعطاف بیشتر در مقابل شوک های خارجی، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولتی است. برپایه ارزیابی های «بانک جهانی» هر چند اقتصاد ایران در انتهای ۲۰۱۹ (یا ۱۳۹۸) برای دومین سال متوالی رشد منفی را تجربه خواهد کرد، اما طی دو سال آینده این نرخ رشد مثبت خواهد شد. نرخ تورم هم با رسیدن به اوج ۳۸ درصدی در انتها ۲۰۱۹، در سال های آینده با طی روندی نزولی تا سال ۱۴۰۰ به نرخ ۲۲ درصد خواهد رسید. اقتصاددانان «بانک جهانی» همینطور پیشبینی کرده اند اقتصادهای منطقه «منا» به صورت میانگین رشد ۰.۶ درصدی را در سال ۲۰۱۹ تجربه کنند، رشدی که نسبت به نرخ ۱.۲ درصدی سال ۲۰۱۸ پایین تر و نسبت به پیشبینی گزارش ماه آوریل (فروردین) ۸۰.۸ درصد کاهش یافته است. این بازنگری عموما به خاطر کاهش شدید قیمت طلای سیاه در شش ماه اخیر و رشد ضعیف تر از انتظار اقتصاد ایران است.