معاون سازمان برنامه مطرح کرد کاهش ۳۰ درصدی هزینه های گاز در ۲ و نیم سال اخیر

به گزارش اجاره معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تقویت اعتبارات مدیریت سبز در بودجه ۹۹ کل کشور اظهار داشت: طی ۲٫۵ سال اخیر که به مدیریت سبز توجه شد شاهد کاهش ۳۰ درصدی هزینه های گاز بوده ایم.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، حمید پوراصغری امروز در سومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی در حوزه مدیریت سبز، گفت: امیدوارم در ارتباط با سوژه مدیریت سبز هر ساله شاهد ارتقای کیفی و کمی اقدامات و ابداعات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی باشیم. وی افزود: در بحث مدیریت سبز بعنوان سوژه مهم در دنیا مساله «حفاظت از محیط زیست» مورد توجه قرار دارد. معاون علمی سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: کوشش برای حداکثر کردن منابع با عنایت به رشد جمعیت و کمبود منابع و بروز عوارض زیست محیطی، سران کشورها را بر این داشت که این مساله را بعنوان یکی از اهداف توسعه پایدار در صدر برنامه های خود قرار دهند. وی با اشاره به اینکه مدیریت سبز پاسخی برای چالش های محیط زیست است، اظهار داشت: مدیریت سبز می تواند یکی از راهکارها برای کنترل مصارف باشد. پوراصغری گفت: در ارتباط با مدیریت سبز در قانون اساسی حفظ محیط زیست را بعنوان یک وظیفه دنبال کرده ایم و در سنوات اخیر نیز در برنامه های توسعه ای مدیریت سبز و محورهای مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. وی اشاره کرد: فاکتورهای ارزیابی عملکرد مدیریت سبز مورد توجه قرار گرفته است و دستگاه های دولتی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. پوراصغری اظهار داشت: پایدار کردن ردیفی تحت عنوان مدیریت سبز در قوانین بودجه سنواتی را پیگیری کردیم و از سال ۹۵ این ردیف در بودجه سنواتی پایدار شد و با عنایت به اهمیت این موضوع، تخصیص صد در صد در سال را داشتیم. وی ادامه داد: البته امسال با عنایت به اهمیت موضوع، سیاست گذاری در مورد مدیریت سبز تغییر یافته است؛ این ردیف برای پروژه ها و اقداماتی که ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و از منابع خود بهره برده باشند تخصیص داده شده است. پوراصغری اظهار داشت: طی سال های اخیر که مدیریت سبز به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت شاهد کاهش هزینه های گاز به میزان ۳۰ درصد طی ۲.۵ سال اخیر بودیم. وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی گام نخست در مدیریت سبز است، اضافه کرد: حدودا تمامی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برای مدیریت سبز اهمیت ویژه ای قائل هستند. معاون علمی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اهرمی کردن منابع جهت استفاده حداکثری امسال در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: تقویت اعتبارات مربوط به مدیریت سبز را حتما بعنوان یکی از موارد مهم بودجه ۹۹ در دستور کار داریم؛ این رویکرد با دو شاخص «اهرمی کردن منابع جهت استفاده از منابع عمومی توسط دانشگاه ها، استفاده از منابع درآمدهای اختصاصی و منزوج کردن با یک درصد دانشگاه ها» و «رتبه بندی دانشگاها برمبنای فاکتورهای ارزیابی عملکرد مدیریت سبز به منظور بهینه کردن تخصیص منابع به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی» دنبال می شود.

منبع: