هیات مقررات زدایی تصویب کرد جزئیات معافیت مالیاتی واردات

به گزارش اجاره هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جزئیات معافیت های مالیاتی واردات را تصویب کرد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ارتباط با مصوبه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران در مورد مالیات علی الحساب چهار درصد واردات کالا، تصمیماتی را به تصویب رساند.
بر این اساس؛ طبق دستورالعمل دریافت مالیات علی الحساب از وارد کنندگان، واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا به نرخ چهار درصد ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.
این در حالی است که واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر، سازمان های دولت و تعاونی های مرز نشینان کالاهای وارداتی معاف از پرداخت حقوق ورودی ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مشمول پرداخت مالیات علی الحساب چهار درصد نمی گردد.
اشخاصی که طبق این تصویب نامه رتبه بندی اعتباری شده و در سال گذشته نسبت به تصمیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده اند تا میزان مجاز طبق مصوبه نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب واردات ندارند.
این در شرایطی است که استفاده مجدد از سقف واردات مستلزم پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی و همینطور پرداخت مالیات علی الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد.
طبق این دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از ثبت درخواست استفاده مجدد از سقف واردات توسط وارد کننده در سامانه جامع تجارت میزان مبلغ واردات قبلی و مشخصات متقاضی را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی اعلام می کند تا بعد از پرداخت و یا ترتیب پرداخت توسط مؤدی تاییدیه سیستمی مربوط در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گرفته و امکان ثبت سفارش بیشتر از سقف واردات فراهم گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش های مشمول مالیات علی الحساب واردات یا مواردی که امکان رتبه بندی اعتباری ندارند و طبق تصویب نامه، سقف واردات ۵۰۰ هزار دلاری برای آنها در نظر گرفته شده است را برای دریافت مالیات به صورت سیستمی به گمرک اعلام می کنند.