قیمت سیب صنعتی ۸۰۰ تومان تعیین شد

به گزارش اجاره مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت اظهار داشت: کارگروه تنظیم بازار با پیشنهاد ارائه شده در امتداد پشتیبانی از تولیدکنندگان سیب درختی موافقت نمود.
به گزارش اجاره به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، محمدرضا کلامی با بیان این مطلب اضافه کرد: کارگروه تنظیم بازار در پنجاه و چهارمین نشست خود مصوباتی را در جهت پشتیبانی از تولیدکنندگان سیب درختی داشت.
او بیان کرد: بر طبق این مصوبه مقرر شد در جهت پشتیبانی از تولیدکنندگان سیب درختی و صنایع تبدیلی، سازمان تعاون روستایی طرح خرید حمایتی سیب صنعتی را جهت مصارف کارخانجات را بگونه ای تدوین کند که امکان خرید سیب از کشاورز با نرخ مناسب فراهم گردد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت افزود: در چارچوب این طرح سیب درختی با قیمت مناسب جمع آوری شده و با حداکثر ظرفیت، فرآوری خواهد شد.
کلامی اظهار داشت: دولت در جهت پشتیبانی از باغدار و مدیریت بازار، با تامین تسهیلات برای جمع آوری سیب و تعیین مابه التفاوت، بگونه ای اقدام نماید که قیمت خرید حدود ۸۰۰ تومان به دست باغدار برسد.
او خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی موظف شدند با هماهنگی با صنایع مربوطه با استقرار مراکز خرید حمایتی در کارخانجات، نسبت به جمع آوری مازاد سیب صنعتی به صورتی که مستقیما به کارخانجات منتقل شود، اقدام نمایند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت همین طور درباب تصمیمات اتخاذ شده برای تنظیم بازار میوه شب عید نیز اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار از همین حالا به مساله ورود کرده است تا در روزهای پرمصرف سال یعنی روزهای پایانی سال مشکلی از این بابت ایجاد نشود.
کلامی افزود: ستاد تنظیم بازار با تصویب طرح ذخیره سازی میوه در روزهای پایانی سال مقرر کرد کمیته ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور دستگاه های اجرایی ذیربط تشکیل گردد تا نسبت به تعیین استاندارد خرید، قیمت کف میوه، حداکثر قیمت مورد توافق و همین طور تدوین متن موافقت نامه همکاری در این خصوص اقدام نماید.
او تصریح کرد: در این راستا پیشبینی شده است از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای این برنامه حداکثر استفاده صورت گیرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت در انتها درباب قیمت خرید میوه به منظور ذخیره سازی شب عید نیز بیان کرد: در چارچوب طرح خرید شب عید نیز منافع باغدار مورد توجه است و پیشبینی شده است حدود بیست هزار تن سیب درختی ممتاز و حدود بیست تا سی هزار تن پرتقال تامسون و والنسیای کیفی در چارچوب این طرح خریداری کند.

منبع: