تا فوریه ۲۰۲۰ FATF مهلت ایران را بیشتر از ۴ ماه دیگر تمدید کرد

به گزارش اجاره گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد.
به گزارش اجاره به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی(FATF ) مهلت ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی را فوریه ۲۰۲۰ اعلام نمود. این نهاد در عین حال در اطلاعیه ای اعلام نمود از اعضای خود درخواست کرده است معاملات با ایران را بررسی دقیق تر کرده و شرکت های تامین سرمایه فعال در ایران را مورد حسابرسی سخت تر قرار دهند. در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است: «اگر ایران قبل از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به صورت کامل برمی دارد و از اعضایش می خواهد تا اقدامات متقابل موثر همراستا با سفارش نامه ۱۹ را اجرایی کنند.» در این بیانیه «با ابراز ناامیدی از عقب افتادن این طرح اقدام»، آمده است: « FATF انتظار دارد ایران به سرعت در راه اصلاحات پیش برود تا تضمین دهد که به تمام موارد باقی مانده از راه تکمیل و اجرای اصلاحات لازم ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخته است.»