احتمال حذف برخی شرکت ها از لیست تحریم های ایران

اجاره: آمریکا در حال بررسی برای حذف احتمالی برخی شرکت های روسی، چینی و اروپایی از لیست تحریم های ایران است.
به گزارش اجاره به نقل از رویترز، رویترز با استناد به منابعی اعلام نمود که آمریکا می خواهد برخی از شرکت های روسیه، چین و اروپا را از لیست تحریم های ایران حذف کند تا بدین سان به آنها اجازه دهد تا بدون داشتن خطر محدودیت، در تاسیسات هسته ای این کشور فعالیت کنند.
در تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸، ایالات متحده خروج از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برای برنامه هسته ای ایران را اعلام نمود و تحریم های اقتصادی شدیدی را مقابل ایران وضع کرد. دقیقاً یک سال بعد در تاریخ ۸ مه ۲۰۱۹، رئیس جمهور ایران حسن روحانی اعلام نمود که تهران قسمتی از تعهدات توافق هسته ای خودرا به حالت تعلیق در می آورد.
توافق برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی توسط ایران با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل (روسیه، بریتانیا، چین، ایالات متحده، فرانسه و آلمان) منعقد شد.

منبع: