مرکز آمار ایران اعلام کرد: سهم ۱۹ درصدی بانوان از شاغلان کارگاه های بازرگانی و خدمات

به گزارش اجاره بر مبنای اعلام مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۶، حدود ۸۱ درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را کارکنان مرد تشکیل داده اند.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۶، حدود ۸۱ درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را کارکنان مرد و ۱۹ درصد را کارکنان زن تشکیل داده اند. بر طبق این آمار، کارگاه های با فعالیت های مربوط به سلامت انسان، دارای ۶۰ درصد کارکنان زن، بیشترین سهم در میان فعالیت های بخش بازرگانی و خدمات بوده است و کارگاه های دارای فعالیت تعمیر وسایل نقلیه موتوری با ۱ درصد، کمترین سهم را در سهم زنان شاغل داراست.
طرح جامع آمارگیری از کارگاه های بازرگانی و خدمات در سال ۱۳۹۷ به اجرا درآمده است که شامل ۳۱ کد طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران (۴ ISIC Rev) است و قسمت اعظم کارگاه های بخش بازرگانی و خدمات کشور را شامل می شود.
در این میان، نتایج طرح در سال ۱۳۹۶ نشان داده است که ۳۳ درصد از کارکنان کارگاه های بازرگانی و خدمات را کارکنان با تحصیلات بالاتر از دیپلم، ۳۴ درصد کارکنان دیپلم و ۳۳ درصد هم دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم می سازند.
حدود ۴۲ درصد از ارزش افزوده کارگاه های بازرگانی و خدمات مورد بررسی، مربوط به فعالیت خرده فروشی (بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) است.
بهره وری کارکنان این کارگاه ها در سال ۱۳۹۶ به ازای هر یک از کارکنان معادل ۲۸۲ میلیون ریال و بهره وری کارکنان به ازای هر ساعت بیشتر از ۱۱۸ هزار ریال بوده است.
بر اساس نتایج به صورت متوسط هر یک از کارکنان ۴۹ ساعت در هفته به فعالیت مشغول بوده است.
نتایج طرح نشان داده است که ضریب نفوذ کامپیوتر در این کارگاه ها ۲۶ درصد است که کارگاه های با فعالیت های جنبی خدمات مالی و فعالیت های بیمه و فعالیت های صرافی و کارگزاری با ضریب نفوذ ۱۰۰ درصد دارای بالاترین نسبت از این حیث در کارگاه های مورد بررسی است.
۲۰ درصد از کارکنان کارگاه های مورد بررسی هم از اینترنت برای فعالیت های خود در داخل یا خارج از کارگاه بهره برده اند.
۱۱ درصد از مدیران کارگاه های مورد بررسی را زنان تشکیل داده اند که فعالیت های آموزش با ۵۰ درصد بیشترین سهم را از این حیث داراست.
۸۳ درصد از کارگاه های بازرگانی و خدمات از ابزارهای الکترونیکی برای پرداخت و دریافت خود بهره برده اند که فعالیت های جنبی خدمات مالی و فعالیت های بیمه با ۹۸ درصد بالاترین میزان استفاده را در این زمینه دارا بوده اند.
همچنین ۹۸ درصد از کارگاه ها از دستگاه کارتخوان برای پرداخت و دریافت بهره برده اند.